Page 1 - ver2
P. 1

‫פתרון פרק מילולי שני דצמבר ‪2016‬‬

            ‫‪ .1‬תחרות ‪ :‬מתחרה – בתחרות משתתפים אנשים שמתחרים (ריבוי של מתחרה) זה בזה‪.‬‬
         ‫(‪ )1‬קונצרט ‪ :‬מנצח – בקונצרט אמנם משתתף אדם שמנצח על התזמורת‪/‬מקהלה‪ ,‬אך נשים‬
         ‫לב כי פעולת הניצוח ייחודית לאדם אחד שמשתתף בקונצרט‪ ,‬בעוד שבתחרות יש מספר‬

                                                 ‫של מתחרים‪.‬‬
          ‫(‪ )2‬קבוצה ‪ :‬מנהיג – בראשה של קבוצה עומד מנהיג אחד‪ ,‬היא אינה מורכבת ממספר של‬

                                                   ‫מנהיגים‪.‬‬
         ‫(‪ )3‬עימות ‪ :‬מפשר – עימות הוא ויכוח אשר מתנהל בין כמה צדדים‪ ,‬ומפשר הוא מי שמתווך‬

             ‫בין הצדדים הללו כדי להביאם לידי הסכמה‪ .‬המפשר כלל אינו חלק מן העימות‪.‬‬
             ‫(‪ )4‬שיחה ‪ :‬מדבר – בשיחה משתתפים אנשים שמדברים (ריבוי של מדבר) זה עם זה‪.‬‬

          ‫‪ .2‬בריש גלי ‪ :‬בחשאי – לעשות דבר מה בריש גלי זה לעשותו לעיני כל‪ ,‬כלומר להיפך מבחשאי‪.‬‬
                   ‫(‪ )1‬בחטף ‪ :‬במהירות – לעשות דבר מה בחטף זה לעשותו במהירות רבה‪.‬‬

             ‫(‪ )2‬בשוגג ‪ :‬בזדון – לעשות דבר מה בשוגג זה לעשותו לא בכוונה רעה‪ ,‬כלומר להיפך‬
                                               ‫מלעשותו בזדון‪.‬‬

            ‫(‪ )3‬בעליל ‪ :‬בפועל – בעליל פירושו בבירור‪ ,‬באופן שאין לטעות בו‪ .‬בפועל פירושו באופן‬
        ‫ממשי‪ ,‬הלכה למעשה‪ .‬אין מדובר בהפכים כי אם בשני אופנים שונים לביטויו של דבר מה‪.‬‬

                       ‫(‪ )4‬לאל ַתר ‪ :‬מיד – לעשות דבר מה לאלתר זה לעשותו תיכף ומיד‪.‬‬

            ‫‪ .3‬להתוודע ‪ :‬לחיצת יד – להתוודע למישהו זה לערוך עמו היכרות בפעם הראשונה‪ ,‬כלומר‬
           ‫להתחיל להכיר אותו‪ .‬לחיצת יד‪ ,‬בהקשר זה‪ ,‬היא סימן לברכה ראשונית בשעת הצגת שני‬

                     ‫זרים זה בפני זה‪ .‬אם כן‪ ,‬לחיצת יד היא פעולה שנעשית כדי להתוודע‪.‬‬
        ‫(‪ )1‬להפתיע ‪ :‬הרמת גבה – הרמת גבה היא פעולה שמעידה על פליאה‪ ,‬הפתעה מדבר מה‪ ,‬ואין‬
         ‫היא נעשית כדי להפתיע‪ .‬נשים לב כי בעוד שלחיצת היד נועדה לצורך התוודעות של אדם‬

          ‫אחד לאדם אחר‪ ,‬הרמת הגבה אינה משמשת את מי שעשה כן כדי שיוכל להפתיע אדם‬
                                                     ‫אחר‪.‬‬

           ‫(‪ )2‬להתרגש ‪ :‬הענקת פרס – הענקת פרס אמנם עשויה לגרום למקבלו להתרגש מכך‪ ,‬אך‬
          ‫ההתרגשות אינה תכליתה של הענקת הפרס‪ ,‬שהרי הדבר נועד כדי לציין את הישגיו של‬

                                             ‫אדם ולהוקיר אותם‪.‬‬
               ‫(‪ )3‬לחגוג ‪ :‬הרמת כוסית – הרמת כוסית היא פעולה שנעשית כדי לחגוג דבר מה‪.‬‬
         ‫(‪ )4‬להכניע ‪ :‬הרכנת ראש – הרכנת ראש‪ ,‬בהקשר זה‪ ,‬היא פעולה שמעידה על כניעתו של צד‬

                              ‫מסוים לצד האחר‪ ,‬ואינה נעשית במטרה להכניע‪.‬‬

‫‪1‬‬
   1   2   3   4   5   6