Page 8 - ver2
P. 8

‫את הכינור הוא כנר‪.‬‬
‫תשובה (‪ )4‬אינה נכונה‪ .‬לדבריו של עוז‪ ,‬העובדה שהשם רוטשילד הופיע בכותרת הספר הוליכה‬

  ‫את הקוראים שולל בכך שגרמה להם לחשוב שהוא גיבור הסיפור‪ ,‬בעוד שבפועל התברר כי‬
  ‫הוא רק דמות משנית‪ ,‬דמותו של חלילן חתונות עלוב ואביון‪ .‬עוז לא היה צריך להתבסס על‬
 ‫ההנחה לפיה לרוב‪ ,‬דמויות ראשיות בסיפורים אינן דמויות של אנשים עלובים ואביונים‪ ,‬שכן‬
  ‫הוא לא מתייחס לתיאור הדמות עצמה כעניין שהוליך את הקוראים שולל‪ ,‬כי אם לעובדה‬

                         ‫ששמה של דמות משנית נכללה בכותרת הספר‪.‬‬

                                     ‫‪ .16‬התשובה הנכונה היא (‪.)3‬‬
   ‫בשאלה זו אנו מתבקשים לקבוע איזו מן המילים שמופיעות בתשובות סביר פחות שמיכל‬
  ‫הדגישה‪ .‬הדגשת המילה נועדה להבהיר לשלומי דבר מה‪ ,‬אשר ממה שכתב‪ ,‬משתמע כי לא‬

                                       ‫הבין בפעם הראשונה‪.‬‬

 ‫תשובה (‪ )1‬אינה נכונה‪ .‬מדבריו של שלומי עולה כי הוא אמנם מכיר בכך שבהמשך היום ידע‬
   ‫מה נעמה עשתה‪ ,‬אך לא צוין ממי ישמע על כך‪ .‬לפיכך‪ ,‬ייתכן שמיכל הדגישה את המילה‬
              ‫"אני" במטרה לחדד בפניו את העובדה שהיא תהיה זו שתעשה זאת‪.‬‬

‫תשובה (‪ )2‬אינה נכונה‪ .‬מדבריו של שלומי עולה כי הוא אמנם מכיר בכך בהמשך היום ידע מה‬
    ‫עשתה נעמה השבוע‪ ,‬אך לא צוין המועד המדויק שבו ישמע על כך‪ .‬לפיכך‪ ,‬ייתכן שמיכל‬
         ‫הדגישה את המילה "בצהריים" כדי לחדד בפניו את המועד שבו ייעשה הדבר‪.‬‬

‫תשובה (‪ )3‬נכונה‪ .‬לא סביר שמיכל הדגישה את המילה "עשתה"‪ ,‬שכן מדבריו של שלומי עולה‬
      ‫כי ברור לו לגמרי שהוא ידע שנעמה היא זו שעשתה את הדברים אותם הוא ישמע‪.‬‬

 ‫תשובה (‪ )4‬אינה נכונה‪ .‬מדבריו של שלומי עולה כי הוא אמנם מכיר בכך שידע בהמשך היום‬
   ‫מה עשתה נעמה השבוע‪ ,‬אך לא צוין הזמן המדויק בשבוע שבו עשתה נעמה את הדברים‪.‬‬

 ‫לפיכך‪ ,‬ייתכן שמיכל הדגישה את המילה "אתמול" כדי לחדד בפניו את העובדה שהיא רוצה‬
                             ‫לספר לו על מעשיה ביום הספציפי הזה‪.‬‬

                                     ‫‪ .17‬התשובה הנכונה היא (‪.)3‬‬
  ‫כדי לקבוע איזה מן הגנים שמתוארים בתשובות בוודאות אינו מתאים לכללים שמתוארים‬

    ‫בשאלה‪ ,‬נפשט תחילה את הכללים האמורים‪ ,‬ולאחר מכן נבחן כל אחת מן האפשרויות‬
                                  ‫המתוארות בתשובות לאורם‪.‬‬

                    ‫‪ )1‬תנאי‪ :‬כן מסלעה‪ .‬תוצאה‪ :‬כן מפל מים ולא עצי פרי‪.‬‬
                   ‫‪ )2‬תנאי‪ :‬כן צמחי תבלין‪ .‬תוצאה‪ :‬כן פרחים ולא מסלעה‪.‬‬
                   ‫‪ )3‬תנאי‪ :‬כן עצי נוי‪ .‬תוצאה‪ :‬כן עצי פרי ולא צמחי תבלין‪.‬‬
     ‫נשים לב כי אם התנאי לא מתקיים‪ ,‬אזי שאין הגבלה אשר לקיומה או אי קיומה של‬
 ‫התוצאה‪ .‬כלומר לדוגמה‪ ,‬בהתייחס לכלל הראשון – אם אין מסלעה בגן‪ ,‬אפשר שיהיו בו גם‬

                                      ‫מפל מים וגם עצי פרי‪.‬‬
‫תשובה (‪ )1‬אינה נכונה‪ .‬גן שיש בו מפל מים‪ ,‬פרחים וצמחי תבלין‪ .‬מבין הדברים שקיימים בגן‬

 ‫המתואר בתשובה זו‪ ,‬ישנו תנאי המתייחס רק לצמחי התבלין (כלל מספר ‪ .)2‬מכיוון שבגן זה‬

                                                            ‫‪8‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12