Page 5 - ver2
P. 5

‫מוקדמת מזו שבפועל‪ ,‬לפיכך אין היגיון שנוכחה לעד שעד מועד הפגישה עם שולמית נותר לה‬
                              ‫זמן רב משסברה‪ ,‬שהרי נותר לה פחות זמן משסברה‪.‬‬

          ‫תשובה (‪ )4‬אינה נכונה‪ .‬תחילה נאמר כי תמר הבחינה ששעונה ממהר‪ ,‬כלומר מורה על שעה‬
        ‫מאוחרת מהשעה בפועל‪ ,‬לפיכך אין היגיון שנוכחה לגלות שעד מועד הפגישה עם שולמית נותר‬

                     ‫לה זמן קצר בהרבה משסברה‪ ,‬שהרי נותר לה דווקא זמן רב משסברה‪.‬‬

                                             ‫‪ .11‬התשובה הנכונה היא (‪.)1‬‬
         ‫כדי לקבוע איזו מן האפשרויות המופיעות בתשובות משקפת נאמנה את הדימוי שבו השתמש‬

                                      ‫סוויפט‪ ,‬עלינו תחילה לעמוד על דבריו‪.‬‬

        ‫סוופיט טוען שהוא מוכן להאמין כי העולם נוצר מסידור מקרי של אטומים‪ ,‬ממש כשם שיוכל‬
          ‫להאמין כי מערבוב מקרי של אותיות הדפוס יכולה להיווצר מאמר פילוסופי גאוני‪ .‬כלומר‪,‬‬

         ‫מכיוון שלא ייתכן שמאמר פילוסופי נוצר מערבוב מקרי של אותיות (שהרי הן מאורגנות לפי‬
          ‫היגיון מסוים ויוצרות מילים‪ ,‬שמישהו עמל רבות כדי להביע באמצעותן רעיון כלשהו)‪ ,‬ניתן‬
          ‫להבין שבאותו האופן‪ ,‬הוא סבור שלא ייתכן כי העולם נוצר מסידור מקרי של אטומים‪ .‬אם‬

           ‫כן‪ ,‬סוויפט מדמה את הסידור המקרי של האטומם לערבוב מקרי של אותיות‪ ,‬ואת העולם‬
                                              ‫למאמר פילוסופי גאוני‪.‬‬

             ‫תשובה (‪ )1‬נכונה‪ .‬כאמור‪ ,‬סוויפט מדמה את העולם למאמר פילוסופי גאוני‪ ,‬שכן בשני‬
           ‫המקרים מדובר בדבר מה שלא ייתכן כי נוצר על ידי ערבוב אקראי של היחידות הקטנות‬

                                              ‫ביותר שמרכיבות אותו‪.‬‬
        ‫תשובה (‪ )2‬אינה נכונה‪ .‬מדבריו של סוויפט עולה כי הוא לא סבור שמאמר פילוסופי גאוני יכול‬

           ‫להיווצר על ידי ערבוב מקרי של אותיות‪ ,‬ומכאן‪ ,‬שסידור מקרי של אטומים (אשר מדומה‬
                ‫לערבוב מקרי של אותיות) מדומה לאופן שבו לא יכול להיווצר מאמר פילוסופי‪.‬‬

            ‫תשובה (‪ )3‬אינה נכונה‪ .‬בטענה שמופיעה בתשובה זו כלל אין יחס של דימוי‪ ,‬שכן סוויפט‬
          ‫מדמה בין האופן שבו לא ייתכן שייוצר מאמר פילוסופי ובין הטענה כי העולם נוצר מסידור‬

                                                ‫מקרי של אטומים‪.‬‬
            ‫תשובה (‪ )4‬אינה נכונה‪ .‬בדבריו‪ ,‬סוויפט מתייחס לאופן סידור האטומים שמרכיבים את‬
            ‫העולם‪ ,‬ולא לאמונה כי הוא מורכב מהם‪ ,‬כשם שאינו מתייחס לאמונה בדבר קיומם של‬

                             ‫מאמרים פילוסופיים גאוניים‪ ,‬כי אם לתהליך יצירתם‪.‬‬

                                             ‫‪ .12‬התשובה הנכונה היא (‪.)4‬‬
        ‫כדי לקבוע איזו מן המילים שמופיעות בתשובות היא המתאימה ביותר להיות המילה "ביתָך"‬
         ‫(הבית שלָך – גוף שני יחיד) בשפה האצטקית‪ ,‬עלינו להבין תחילה את חוקיות כינויי השייכות‬

                                                     ‫בשפה זו‪.‬‬

         ‫אם המילה "ּ ֵפלֹו" פירושה "כלב"‪ ,‬והמילה " ִאיּ ֵפלֹו" פירושה "כלבֹו"‪ ,‬אזי שכינוי השייכות של‬
         ‫גוף שלישי יחיד הינו " ִאי"‪ .‬אם המילה "מוֹּ ֵפלֹו" פירושה "כלבָך"‪ ,‬אזי שכינוי השייכות של גוף‬
         ‫שני יחיד‪ ,‬הינו "מֹו"‪ .‬אם המילה "נֹו ָק ִלי" פירושה " ֵביתי"‪ ,‬אזי שכינוי השייכות של גוף ראשון‬

‫‪5‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10