Page 3 - ver2
P. 3

‫מכיוון שהיא קרובה למקום עבודתם‪ ,‬ואם כן‪ ,‬ניתן להניח כי שיעור החולים במחלות אחרות‬
           ‫שעובדים מול מחשב‪ ,‬גבוה אף הוא בשל סיבה זו‪ ,‬ומכאן שלא ניתן לקשור בין עבודה מול‬
                                          ‫מחשב ובין התפרצות המחלה‪.‬‬

         ‫תשובה (‪ )3‬אינה נכונה‪ .‬הנתון שמופיע בתשובה זו מחליש את מסקנתה של מלכוב‪ ,‬שכן הוא‬
         ‫מציע הסבר חלופי להתפרצות המחלה – היא לא נגרמת בשל החשיפה הממושכת למחשב‪ ,‬כי‬

                                                ‫אם בשל גורם גנטי‪.‬‬
           ‫תשובה (‪ )4‬אינה נכונה‪ .‬הנתון שמופיע בתשובה זו אינו מחליש או מחזק את מסקנתה של‬
        ‫מלכוב‪ ,‬שכן העובדה שהן ישיבה ממושכת מול מחשב והן מחלת הגרגשת גורמות לעייפות רבה‬
           ‫לא נוגעת לגורם למחלה עצמה‪ ,‬וכן לקשר בין ישיבה ממושכת מול מחשב ובין התפרצות‬

                                                      ‫המחלה‪.‬‬

                                             ‫‪ .8‬התשובה הנכונה היא (‪.)1‬‬

            ‫אף שחברות התעופה גובות תשלום גבוה תמורת משקאות אלכוהוליים‪ ,‬מכירתם אינה‬
         ‫משתלמת להן‪ ,‬וזאת משום שמשקלם של בקבוקי המשקה מגדיל את צריכת הדלק‪ .‬לא יהיה‬

            ‫מנוס‪ ,‬אומרים נציגי חברות התעופה‪ ,‬מלהצמיד את מחירי המשקאות החריפים למחירי‬
                        ‫הדלק‪ ,‬בעיקר לנוכח העובדה שבחודש האחרון עלו מחירי הדלק‪.‬‬

           ‫תשובה (‪ )1‬נכונה‪ .‬במשפט הראשון נאמר כי למרות המחיר הגבוה שגובות חברות התעופה‬
        ‫עבור משקאות אלכוהוליים‪ ,‬הדבר עדיין אינו משתלם להן מכיוון שמשקל בקבוקי המשקאות‬
        ‫מגדיל את צריכת הדלק‪ .‬הדבר אכן מתיישב עם האמור בהמשך‪ ,‬שכן בשל עובדה זו‪ ,‬לא תהיה‬
        ‫להן ברירה אלא להצמיד את מחירי המשקאות האמורים למחירי הדלק‪ ,‬בפרט לנוכח העובדה‬

           ‫שמחירו עלה לאחרונה‪ .‬אם כן‪ ,‬כדי שמכירת המשקאות תשתלם לחברות התעופה‪ ,‬עליהן‬
          ‫להצמיד את מחיריהם למחיר הדלק‪ ,‬שכן משקל בקבוקי המשקאות הללו מגדיל את צריכת‬

                                         ‫הדלק‪ ,‬ומחירו אף עלה לאחרונה‪.‬‬
         ‫תשובה (‪ )2‬אינה נכונה‪ .‬במשפט הראשון נאמר כי למרות שחברות התעופה אינן ששות למכור‬
         ‫משקאות אלכוהוליים‪ ,‬מכירתם רווחית עבורן‪ .‬לפיכך‪ ,‬אין היגיון בהמשך המשפט‪ ,‬שכן נאמר‬

            ‫כי הסיבה לכך שמכירתם רווחית הינה שמשקלם של בקבוקי המשקה מגדיל את צריכת‬
                    ‫הדלק‪ ,‬כלומר הרווחיות מוסברת בעלייה בהוצאות של חברות התעופה‪.‬‬

            ‫תשובה (‪ )3‬אינה נכונה‪ .‬במשפט הראשון נאמר כי למרות שחברות התעופה החלו לגבות‬
         ‫תשלום תמורת משקאות אלכוהוליים‪ ,‬הדבר אינו רווחי עבורן‪ ,‬שכן משקל הבקבוקים מגדיל‬

          ‫את צריכת הדלק‪ .‬לפיכך‪ ,‬אין היגיון בטענת נציגי החברה‪ ,‬לפיה אין מנוס מלהעלות עוד את‬
         ‫מחירי המשקאות‪ ,‬במיוחד לנוכח העובדה שמחירי הדלק ירדו‪ ,‬שהרי ירידת מחירי הדלק לא‬

              ‫מחייבת את העלאת מחירי המשקאות‪ ,‬כי אם עלייתם היא זו שמחייבת לעשות כן‪.‬‬
           ‫תשובה (‪ )4‬אינה נכונה‪ .‬במשפט הראשון נאמר כי למרות שמכירת משקאות אלכוהוליים‬
         ‫הניבה רווחים רבים לחברות התעופה‪ ,‬מכירתם תופסק מכיוון שמשקל הבקבוקים מגדיל את‬
          ‫צריכת הדלק‪ .‬לפיכך‪ ,‬אין היגיון בטענת נציגי חברות התעופה‪ ,‬לפיה ההחלטה להפסיק את‬
         ‫מכירת המשקות היא החלטה קשה אך בלתי נמנעת (לא יהיה מנוס מלנקוט צעדים קיצוניים‬
         ‫כאלה‪ )...‬לנוכח העובדה שמחירי הדלק ירדו‪ ,‬שכן אם מכירת המשקאות רווחית מאוד וידוע‬

‫‪3‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8