Page 4 - ver2
P. 4

‫כי היא מגדילה את צריכת הדלק (כלומר הדבר היה נכון גם כאשר היא הניבה רווחים רבים)‪,‬‬
     ‫אזי שירידה במחירי הדלק אמורה דווקא להגדיל את הרווחים ולפיכך אין כל סיבה‬
                                            ‫להפסיקה‪.‬‬

                                    ‫‪ .9‬התשובה הנכונה היא (‪.)1‬‬
  ‫מכיוון שכבר יצא לו שם של מי שמשנה את דעתו חדשות לבקרים‪ ,‬לא התפלא איש כאשר‬

                    ‫בספרו החדש יצא נגד התיאוריה שהציג בספרו הקודם‪.‬‬

  ‫תשובה (‪ )1‬נכונה‪ .‬תחילה נאמר כי האדם עליו נאמרו הדברים ידוע כמי שמשנה את דעתו‬
 ‫לעתים תכופות (=חדשות לבקרים)‪ ,‬והדבר אכן מתיישב עם המשך המשפט‪ ,‬שכן זו הסיבה‬

    ‫שאיש לא התפלא כאשר הוא יצא בספרו החדש נגד התיאוריה שהציג בספרו הקודם‪.‬‬
 ‫תשובה (‪ )2‬אינה נכונה‪ .‬תחילה נאמר כי האדם עליו נאמרו הדברים ידוע כהוגה דעות שמרן‬
‫ומיושן‪ ,‬לפיכך‪ ,‬אין היגיון בהמשך המשפט‪ ,‬לפיו למרות זאת (אף על פי שיצא לו שם של הוגה‬
 ‫דעות שמרן ומיושן)‪ ,‬לא התפלא איש כאשר בספרו החדש יצא נגד התיאוריה החדשה שהגה‬

  ‫תלמידו הצעיר‪ ,‬שהרי הדבר לא מאפיין אדם שמרן ומיושן‪ ,‬ולפיכך הוא כן מעורר פליאה‪.‬‬
 ‫תשובה (‪ )3‬אינה נכונה‪ .‬תחילה נאמר כי האדם שעליו נאמרו הדברים ידוע מאז ומעולם כמי‬

   ‫שאינו מייחס חשיבות לכתבים עתיקים‪ .‬לפיכך אין היגיון בהמשך המשפט‪ ,‬לפיו העובדה‬
  ‫שבספרו החדש יצא נגד תיאוריה שמעניקה תוקף מדעי לכתבי הקודש הפתיעה את כולם‪,‬‬

   ‫שהרי אם מאז ומעולם לא ייחס לכתבים הללו חשיבות‪ ,‬דווקא אין זה מפתיע שיצא נגד‬
                                 ‫תאוריות שמעניקות להם תוקף‪.‬‬

‫תשובה (‪ )4‬אינה נכונה‪ .‬תחילה נאמר כי האדם שעליו נאמרו הדברים ידוע כבר מצעירותו כמי‬
‫שדבק בעמדותיו בכל מחיר‪ .‬לפיכך‪ ,‬אין היגיון בהמשך המשפט לפיו איש לא התפלא שבספרו‬
 ‫החדש יצא נגד תיאוריה שבה החזיק בתחילת דרכו‪ ,‬שהרי דווקא כן מפתיע שאדם כזה שינה‬

                                           ‫את עמדותיו‪.‬‬

                                    ‫‪ .10‬התשובה הנכונה היא (‪.)1‬‬
  ‫כשהבחינה תמר ששעונה ממהר ונוכחה לדעת שעד מועד פגישתה עם שולמית נותר זמן רב‬

                 ‫משסברה‪ ,‬חשה הקלה משום שטרם סיימה להתכונן לפגישה‪.‬‬

    ‫תשובה (‪ )1‬נכונה‪ .‬תחילה נאמר כי תמר הבחינה ששעונה ממהר‪ ,‬כלומר מורה על שעה‬
 ‫מאוחרת מהשעה בפועל‪ ,‬ונוכחה לדעת שנותר לה זמן רב משסברה שיש לה עד מועד הפגישה‬

    ‫עם שולמית‪ .‬לפיכך‪ ,‬יש היגיון שחשה הקלה בעקבות זאת‪ ,‬שהרי טרם סיימה להתכונן‬
                  ‫לפגישה‪ ,‬כלומר נותר לה זמן להשלים את הכנותיה לפגישה‪.‬‬

  ‫תשובה (‪ )2‬אינה נכונה‪ .‬תחילה נאמר כי תמר הבחינה ששעונה מפגר‪ ,‬כלומר מורה על שעה‬
  ‫מוקדמת מהשעה בפועל‪ ,‬ונוכחה לגלות שנותר לה פחות זמן משסברה שיהיה לה עד מועד‬
‫הפגישה עם שולמית‪ .‬לפיכך‪ ,‬אין היגיון שחשה הקלה בעקבות זאת‪ ,‬שהרי היא דווקא ביקשה‬
 ‫לדחות את פגישתן ככל שאפשר‪ ,‬כלומר הייתה זקוקה לאף יותר זמן משחשבה שיש לה לפני‬

                                    ‫ששמה לב ששעונה מפגר‪.‬‬
  ‫תשובה (‪ )3‬אינה נכונה‪ .‬תחילה נאמר כי תמר הבחינה ששעונה מפגר‪ ,‬כלומר מורה על שעה‬

                                                           ‫‪4‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9