Page 2 - ver2
P. 2

‫‪ .4‬מסעד ‪ :‬שעּון – מסעד הוא משענת לגב או ליד (בכיסא‪ ,‬כורסה וכדומה)‪ .‬אם כן‪ ,‬שעּון הוא מי‬
                                      ‫שעושה שימוש במסעד‪.‬‬

     ‫(‪ )1‬שמיכה ‪ :‬מכּו ֶסה – מכוסה הוא מי שעושה שימוש בשמיכה‪ ,‬שהרי היא שמשמשת‬
                                           ‫לכיסויו‪.‬‬

 ‫(‪ )2‬ארוחה ‪ :‬ר ֵעב – ר ֵעב הוא מי שזקוק לארוחה‪ ,‬ולא מי שאוכל אותה (כלומר לא עושה בה‬
                                           ‫שימוש)‪.‬‬

 ‫(‪ )3‬עיפרון ‪ :‬מחודד – מחודד הוא דבר מה (בהקשר זה‪ ,‬עיפרון) שמסתיים בחוד בקצהו‪ ,‬ולא‬
                                 ‫מה שעושה שימוש בעיפרון‪.‬‬

                 ‫(‪ )4‬משא ‪ :‬כבד – משא הוא מטען או דבר כבד שנושאים אותו‪.‬‬

      ‫‪ .5‬פרח מזיכרונו ‪ :‬שכח – פרח מזיכרונו פירושו נשכח ממנו‪ ,‬כלומר האדם שכח אותו‪.‬‬
‫(‪ )1‬הרוויח את לחמו ‪ :‬עבד – הרוויח את לחמו פירושו עבד למחייתו‪ .‬נשים לב כי מי שהרוויח‬

  ‫את לחמו הוא מי שעבד‪ ,‬ואילו מה שפרח מזיכרונו של אדם הוא משהו שנשכח על ידו‪,‬‬
                             ‫כלומר מדובר בשני גורמים שונים‪.‬‬

    ‫(‪ )2‬עורר את חמתו ‪ָ :‬קצף – עורר את חמתו פירושו גרם לאחר לכעס רב‪ ,‬כלומר גרם לו‬
    ‫"להיות ק ָצף"‪ .‬נשים לב כי היחס בין המילים הללו מעיד על קשר של גרימה‪ ,‬בשונה‬
 ‫מהיחס בין צמד המילים שמופיעות בשאלה‪ ,‬שהרי הדבר אשר פרח מזיכרונו של אדם לא‬

                                     ‫גרם לו לשכוח אותו‪.‬‬
                   ‫(‪ )3‬נפל בחלקו ‪ :‬זכה – נפל בחלקו פירושו מישהו זכה בו‪.‬‬
 ‫(‪ )4‬חירף את נפשו ‪ :‬סיכן – חירף את נפשו פירושו סיכן את עצמו (ולא מישהו‪/‬משהו אחר)‪.‬‬

                   ‫‪ .6‬נפח ‪ :‬ברזל – נפח הוא מי שמלאכתו יצירת חפצים מברזל‪.‬‬
‫(‪ )1‬גבן ‪ :‬חלב – גבן הוא מי שמלאכתו ייצור גבינות‪ ,‬והרי שחומר הגלם העיקרי המשמש לכך‬

   ‫הוא חלב‪ .‬אם כן‪ ,‬ניתן לומר כי גבן הוא מי שמלאכתו ייצור דבר מה (גבינות) מחלב‪.‬‬
                   ‫(‪ )2‬סוור ‪ :‬נמל – סוור הוא מי שמקום עבודתו הוא הנמל‪.‬‬
                   ‫(‪ )3‬בלשן ‪ :‬שפה – בלשן הוא מי שעיסוקו הוא חקר השפה‪.‬‬

                 ‫(‪ )4‬גלב ‪ :‬תער – גלב (סּפר) הוא מי שבמלאכתו משתמש בתער‪.‬‬

                                     ‫‪ .7‬התשובה הנכונה היא (‪.)1‬‬
 ‫כדי לקבוע איזה מן הנתונים שמופיעים בתשובות מחזק את מסקנתה של ד"ר מלכוב‪ ,‬נעמוד‬

                                       ‫תחילה על מסקנתה‪.‬‬
‫מכיוון ששיעור ניכר מקרב חולי הגרגרשת המבקרים במרפאתה יושבים מול מחשב בעבודתם‪,‬‬

           ‫הסיקה שעבודה ממושכת מו מחשב מעודדת את התפרצותה של מחלה זו‪.‬‬

   ‫תשובה (‪ )1‬נכונה‪ .‬הנתון שמופיע בתשובה זו אכן מחזק את מסקנתה של מלכוב‪ ,‬שכן אם‬
‫החשיפה לסוג הקרינה שנפלטת ממחשבים גורמת למחלת הגרגשת‪ ,‬אזי שעבודה ממושכת מול‬

          ‫גורם סיכון זה‪ ,‬דהיינו מחשב‪ ,‬אכן מעודדת את התפרצות מחלת הגרשגשת‪.‬‬
  ‫תשובה (‪ )2‬אינה נכונה‪ .‬הנתון שמופיע בתשובה זו מחליש את מסקנתה של מלכוב‪ ,‬שכן הוא‬

   ‫מצביע על כך שבמרפאתה של מלכוב מבקרים חולי גרגשת רבים אשר עובדים מול מחשב‬

                                                            ‫‪2‬‬
   1   2   3   4   5   6   7