Page 6 - eng2
P. 6

‫‪ .21‬השאלה היא ‪ -‬בהתאם לפסקה השלישית‪ ,‬לווייתנים גדולי סנפיר ‪-‬‬
 ‫תשובה ‪ .1‬מתקשרים אחד עם השני בזמן שהם שוחים‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שמידע זה‬

                                  ‫לא מופיע בפסקה השלישית‪.‬‬
 ‫תשובה ‪ .2‬לא סוטים מהמסלול‪ .‬התשובה נכונה כיוון שהפסקה מתארת כיצד הם שוחים‬

                    ‫בקווים ישרים לחלוטין לאורך מרחקים ארוכים מאוד‪.‬‬
  ‫תשובה ‪ .3‬תמיד שוחים באותה המהירות‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שאין כלל התייחסות‬

                                    ‫למהירות השחייה שלהם‪.‬‬
   ‫תשובה ‪ .4‬לא שוחים בעת סערות‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שדווקא נאמר ההיפך מכך‪.‬‬

                          ‫‪ .22‬השאלה היא – השאלה שנשאלה בשורה ‪- 19‬‬
  ‫תשובה ‪ .1‬טרם קיבלה תשובה‪ .‬בשורה ‪ 19‬שאלו – כיצד הם עושים את זה? כלומר‪ ,‬כיצד‬
‫הלווייתנים שוחים בקו ישר כל כך מדויק? כי שנאמר בסוף הפסקה זוהי סוגיה שהחוקרים‬

                                   ‫עוד צריכים לבדוק ולחקור‪.‬‬
    ‫תשובה ‪ .2‬נחקרת על ידי מדענים ברחבי העולם‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שלא נאמר‬

          ‫שהנושא כבר בחקירה ובפרט שלא על ידי מדענים (ברבים) ברחבי העולם‪.‬‬
‫תשובה ‪ .3‬מקבלת מענה בפסקה‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שהפסקה לא מציגה תשובה אלא‬

                               ‫רק השערות לגבי התשובה לשאלה‪.‬‬
     ‫תשובה ‪ .4‬הייתה הבסיס למחקר שדנו בו בפסקה השנייה‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון‬

           ‫שהשאלה נשאלה לאחר תגלית מפתיעה במחקר שתואר בפסקה השנייה‪.‬‬

                                                           ‫‪6‬‬
   1   2   3   4   5   6