Page 4 - eng2
P. 4

‫‪ .13‬השאלה היא – המטרה העיקרית של הפסקה הראשונה היא להציג ‪-‬‬
                                 ‫תשובה ‪ .1‬אדוארד קלרק פוטר‬
                                   ‫תשובה ‪ .2‬ספריה מפורסמת‬
                                  ‫תשובה ‪ .3‬את האחים פיסרילי‬

 ‫תשובה ‪ .4‬שני פסלים משיש‪ .‬אמנם בפסקה מתוארים הגורמים בתשובות ‪ 2 ,1‬ו ‪ 3‬אבל הם‬
              ‫"מקשטים" את הסיפור של הגעת פסלי האריות משיש לספריה‪.‬‬

 ‫‪ .14‬השאלה היא – אפשר להסיק מהפסקה השנייה ש "‪( "fortitude‬אומץ‪ ,‬גבורה‪ ,‬קור רוח) הכי‬
                                       ‫קרוב במשמעותו ל ‪-‬‬

‫תשובה ‪ – strength .1‬כוח‪ .‬שם תואר זה ניתן לאחד מהאריות כאשר לשני קוראים סבלנות‪.‬‬
 ‫נאמר שורה לפני כן שראש העיר קרא לתושבים להיות חזקים וסובלניים‪ .‬לכן‪ ,‬אם סבלנות‬

       ‫ניתנה כבר כשם‪ ,‬עלינו לתת כעת לאריה השני שם השם השני המייצג חוזקה‪.‬‬
                                     ‫תשובה ‪ – honor .2‬כבוד‬

                                   ‫תשובה ‪ – support .3‬תמיכה‬
                                  ‫תשובה ‪ – wisdom .4‬חוכמה‬

                 ‫‪ .15‬השאלה היא – המטרה העיקרית של פסקה השלישית היא ל ‪-‬‬
   ‫תשובה ‪ .1‬להראות כיצד דעות לגבי האריות השתנו לאורך הזמן‪ .‬תשובה זו נכונה כיוון‬
‫בשורה הראשונה מתארים כי לא כולם אהבו את האריות ואז בהמשך הפסקה מציגים כיצד‬

                                           ‫זה משתנה‪.‬‬
  ‫תשובה ‪ .2‬לדון במאמר של הניו יורק טיימס לגבי האריות‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שאין‬

                                   ‫פירוט של מה נאמר במאמר‪.‬‬
  ‫תשובה ‪ .3‬לדון בפופולריות של האריות בקרב תיירים‪ .‬אמנם נאמר כי תיירים אוהבים את‬

                  ‫האריות‪ ,‬אבל זה צוין בשורה אחת וזו אינה מטרת הפסקה‪.‬‬
‫תשובה ‪ .4‬לתאר כיצד נראים האריות‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שאין פירוט למראה שלהם‪.‬‬

   ‫‪ .16‬השאלה היא – איזה מהבאים לא צוין בפסקה השלישית כדוגמה להתלהבות של אנשים‬
                                            ‫מהאריות?‬

   ‫תשובה ‪ .1‬העובדה שתיירים מצטלמים עם האריות‪ .‬דבר זה צוין בפסקה ומתאר כן את‬
                                 ‫הפופולריות וההתלהבות מהם‪.‬‬

 ‫תשובה ‪ .2‬מכתב לניו יורק טיימס‪ .‬התשובה נכונה כיוון שהמכתב המדובר מתאר דווקא כי‬
                                ‫האריות אינם אהובים ומקובלים‪.‬‬

 ‫תשובה ‪ .3‬מזכרות של האריות‪ .‬עובדה זו צוינה פסקה כדי כן להראות שהאריות פופולריים‪.‬‬
 ‫תשובה ‪ .4‬איורים של שני האריות בספרי ילדים‪ .‬תשובה זו אינה נכונה כיוון שפרט מידע זה‬

                              ‫כן מתאר עד כמה האריות פופולריים‪.‬‬

                                                            ‫‪4‬‬
   1   2   3   4   5   6