Page 1 - eng2
P. 1

‫פתרון פרק אנגלית שני אפריל ‪2018‬‬
                                                   ‫השלמת משפטים‬

        ‫‪ .1‬מונולוג היא נאום ארוך שבו דמות מדברת ישירות אל הקהל‪ ,‬חושפת את הרגשות והמחשבות‬
                                              ‫הפנימיות שלו או שלה‪.‬‬

                                          ‫תשובה ‪ – revealing .1‬חושף‬
                                ‫תשובה ‪ – misplacing .2‬לשים במקום הלא נכון‬

                                        ‫תשובה ‪ – combatting .3‬להילחם‬
                                          ‫תשובה ‪ – neglecting .4‬מזניח‬

            ‫‪ .2‬תנועת הבאוהאוס של ‪ 1920‬השפיעה על העיצוב של קנקני תה‪ ,‬מנורות וריהוט‪ ,‬כמו גם‬
                                                      ‫בניינים‪.‬‬

                                       ‫תשובה ‪ – according to .1‬בהתאם ל‬
                                         ‫תשובה ‪ – as well as .2‬כמו גם‬

                                        ‫תשובה ‪ – away from .3‬הרחק מ‬
                                            ‫תשובה ‪ – ahead of .4‬לפני‬

              ‫‪ .3‬עירוי דם יכול להיות קטלני אם סוג הדם של המקבל אינו תואם גם זה של התורם‪.‬‬
                                       ‫תשובה ‪ – matriarch .1‬ראש "שבט"‬
                                       ‫תשובה ‪ – recipient .2‬מקבל ‪ ,‬נמען‬
                                            ‫תשובה ‪ – narrator .3‬קריין‬
                                           ‫תשובה ‪ – adversary .4‬יריב‬

            ‫‪ .4‬רק לפני ‪ 6000‬שנה‪ ,‬מדבר הסהרה‪ ,‬כעת שממה צחיחה‪ ,‬היה מכוסה בשיחים ובדשאים‪.‬‬
                                        ‫תשובה ‪ – battlefield .1‬שדה קרב‬
                                        ‫תשובה ‪ – wavelength .2‬אורך גל‬
                                          ‫תשובה ‪ – background .3‬רקע‬
                                         ‫תשובה ‪ – wasteland .4‬שממה‬

                    ‫‪ .5‬תנאי מזג אוויר המשתנים במהירות יכול לגרום לטיסה להיות מסוכנת‪.‬‬
                                       ‫תשובה ‪ – contemporary .1‬עכשווי‬

                                      ‫תשובה ‪ – obnoxious .2‬מעצבן‪ ,‬דוחה‬
                                         ‫תשובה ‪ – hazardous .3‬מסוכן‬
                                          ‫תשובה ‪ – mandatory .4‬חובה‬

                             ‫‪ .6‬עורבים הן חיות חברתיות שמתקהלות בלהקות גדולות‬
                                           ‫תשובה ‪ – convert .1‬להמיר‬

                                    ‫תשובה ‪ – contemplate .2‬לשקול‪ ,‬להרהר‬
                                       ‫תשובה ‪ – congregate .3‬להתקהל‬
                                          ‫תשובה ‪ – conceal .4‬להסתיר‬

‫‪1‬‬
   1   2   3   4   5   6