Page 5 - eng2
P. 5

‫‪ .17‬השאלה היא – כותרת מתאימה לטקסט יכולה להיות ‪-‬‬
                               ‫תשובה ‪ .1‬הגנה על הפסלים הכי אהובים בניו יורק‬

              ‫תשובה ‪ .2‬סבלנות ואומץ‪ :‬סיפור על שני אריות‪ .‬הטקסט כולו עוסק בשני האריות‬
                                               ‫ובהיסטוריה שלהם‪.‬‬

         ‫תשובה ‪ .3‬הספרייה הציבורית בניו יורק‪ :‬היסטוריה קצרה‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שאין‬
                                          ‫פירוט לגבי הספרייה כלל וכלל‪.‬‬

                             ‫תשובה ‪ .4‬העבודה הגדולה ביותר של האחים פיסירילי‪.‬‬

                                                     ‫הבנת הנקרא ‪2‬‬
                                                     ‫מבנה הטקסט‬
                              ‫פסקה ראשונה‪ :‬הצגת זן לווייתנים והרגלי הנדידה שלהם‪.‬‬
         ‫פסקה שנייה‪ :‬הצגת מחקר שעסק במעקב אחר הרגלי הנדידה של הלווייתנים והפתעה בתוצאות‪.‬‬
             ‫פסקה שלישית‪ :‬תגלית מפתיעה נוספת (היכולת לשלוח בקו ישר מדויק למרחקים גדולים)‪.‬‬
         ‫פסקה רביעית‪ :‬הצגת הסברים אפשריים לתגלית (כיצד הם עושים זאת) והרמיזה לכך שהתשובה‬

                                                      ‫טרם נמצאה‪.‬‬

                              ‫‪ .18‬השאלה היא – כותרת מתאימה לקטע יכולה להיות ‪-‬‬
         ‫תשובה ‪ .1‬אזורי המחייה של הלוויתן גדול הסנפיר‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שאין פירוט או‬

                                ‫התמקדות באזורים‪ ,‬ייחודם‪ ,‬השוני ביניהם וכו'‪.‬‬
           ‫תשובה ‪ .2‬לווייתנים גדולי סנפיר‪ :‬היונקים הגדולים בים‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שאין‬

                              ‫התייחסות או השוואה בין הלווייתנים לחיות אחרות‪.‬‬
            ‫תשובה ‪ .3‬השימוש בתגיות רדיו ללימוד לווייתנים‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שזהו רק‬

                            ‫אספקט אחד באופן ביצוע המחקר ולא נושא הקטע כולו‪.‬‬
          ‫תשובה ‪ .4‬לווייתנים גדולי סנפיר – לאן הם "הולכים" וכיצד הם מגיעים לשם‪ .‬התשובה‬
          ‫נכונה כיוון שהטקסט מתאר את האזורים בעולם בהם הם נמצאים ונודדים דרכם כמו גם‬

                          ‫פירוט לגבי דרך השחייה שלהם והממצא המעניין שהתגלה‪.‬‬

             ‫‪ .19‬השאלה היא – בשורה ‪" ,9‬פיקח‪/‬השגיח" ניתנת להחלפה באופן הטוב ביותר על ידי ‪-‬‬
         ‫בשורה ‪ 9‬נאמר כי המדענים שמו משדרי רדיו על הלווייתנים ו _____ את המסלולים שלהם‪.‬‬

                                            ‫תשובה ‪ – selected .1‬בחר‬
                                      ‫תשובה ‪ – observed .2‬התבונן ‪ ,‬צפה‬

                                           ‫תשובה ‪ – improved .3‬שיפר‬
                                       ‫תשובה ‪ – reflected .4‬שיקף‪ ,‬הרהר‬

                          ‫‪ .20‬השאלה היא – המטרה העיקרית של הפסקה השלישית היא ‪-‬‬
                                 ‫תשובה ‪ .1‬לדון ביכולות הניווט של הלווייתנים‪.‬‬

                            ‫תשובה ‪ .2‬לדון במיכשור הניווט שבו השתמשו החוקרים‪.‬‬
                ‫תשובה ‪ .3‬להסביר מדוע הלווייתנים גדולי הסנפיר שוחים דרך זרמים וסערות‪.‬‬

                   ‫תשובה ‪ .4‬להסביר מדוע הלווייתנים גדולי הסנפיר שוחים בקווים ישרים‪.‬‬

‫‪5‬‬
   1   2   3   4   5   6