Page 3 - eng2
P. 3

‫‪ .11‬פירוש המשפט‪ :‬למעט מדינות מערביות יש היסטוריה ארוכה של הצטיינות באומנות‬
                              ‫וארכיטקטורה כמו של איטליה‪.‬‬

     ‫תשובה ‪ .1‬התשובה אינה נכונה כיוון שמבנה ההשוואה בה אינו תואם את מבנה‬          ‫‪‬‬
   ‫ההשוואה הקיים במשפט המקורי‪ .‬בתשובה זו נאמר כי יש מספר מדינות מערביות‪,‬‬
  ‫למשל איטליה‪ ,‬שלהן היסטוריה ארוכה של הצטיינות‪ .‬במשפט המקורי נאמר שלמעט‬
   ‫מדינות יש היסטוריה כמו של איטליה‪ .‬כלומר‪ ,‬איטליה היא מיוחדת ויוצאת דופן‪.‬‬

    ‫תשובה ‪ .2‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר בה שההיסטוריה של איטליה מראה‬           ‫‪‬‬
  ‫שהמדינה הצטיינה יותר ממדינות מערביות‪ .‬זאת לעומת המשפט המקורי בו כן נאמר‬

              ‫שישנן עוד מדינות מערביות (מעטות) שמצטיינות כמו איטליה‪.‬‬

   ‫תשובה ‪ .3‬התשובה נכונה כיוון שנאמר בה שלאיטליה יש היסטוריה ארוכה של‬            ‫‪‬‬
  ‫הצטיינות באומנות ובארכיטקטורה יותר מלרוב המדינות המערביות‪( .‬כלומר‪ ,‬ישנן‬

                              ‫מעטות שהן מצטיינות כמוה)‪.‬‬

  ‫‪ ‬תשובה ‪ .4‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר בה שההיסטוריה של הצטיינות באומנות‬
           ‫ובארכיטקטורה באיטליה ועוד מדינות מערביות היא יחסית ארוכה‪.‬‬

  ‫‪ .12‬פירוש המשפט‪ :‬הגידול המסיבי בקוראים (אנשים היודעים לקרוא) היה אחד מהשינויים‬
                  ‫המהותיים שהתרחשו בחברה האירופית במהלך הרנסנס‪.‬‬

   ‫תשובה ‪ .1‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר בה שרק בתקופת הרנסנס ספרים הפכו‬          ‫‪‬‬
  ‫לנגישים באירופה‪ .‬אין במשפט המקורי התייחסות להאם היו הרבה‪/‬מעט ספרים והאם‬

                                        ‫הם היו נגישים‪.‬‬

  ‫‪ ‬תשובה ‪ .2‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר בה שבתקופת הרנסנס הייתה גישה חדשה‬
                       ‫להשכלה‪ .‬זהו מידע שלא ניתן במשפט המקורי‪.‬‬

  ‫‪ ‬תשובה ‪ .3‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר בה שבמהלך הרנסנס הוקם גוף יוצא דופן‬
                                      ‫לספרות באירופה‪.‬‬

  ‫‪ ‬תשובה ‪ .4‬התשובה נכונה כיוון שנאמר במשפט כי אחד מהשינויים המהותיים ביותר‬
     ‫שהתרחשו בחברה האירופית במהלך הרנסנס היה שהרבה אנשים למדו לקרוא‪.‬‬

                                         ‫הבנת הנקרא ‪1‬‬
                                         ‫מבנה הטקסט‬
  ‫פסקה ראשונה‪ :‬הצגת שני פסלי האריות המוצבים בכניסה לספריה הציבורית בניו יורק‪.‬‬
            ‫פסקה שנייה‪ :‬תיאור תהליך שינוי השמות של האריות לאורך השנים‪.‬‬
     ‫פסקה שלישית‪ :‬תיאור הפופולריות של האריות‪ ,‬למרות אי שביעות רצון ראשונית‪.‬‬
        ‫פסקה רביעית‪ :‬תיאור שילוב האריות בהווי העיר והשיקום והשימור שלהם‪.‬‬

‫‪3‬‬
   1   2   3   4   5   6