Page 2 - eng2
P. 2

‫‪ .7‬זה אינו בטוח האם צעדים ענישתיים אכן מרתיעים פושעים מורשעים מלבצע פשעים נוספים‪.‬‬
                             ‫תשובה ‪ – scrupulous .1‬מצפוני‪ ,‬מוסרי‬

                          ‫תשובה ‪ – divisive .2‬מפלג‪ ,‬מעורר מחלוקת‬
                                  ‫תשובה ‪ - punitive .3‬ענישתי‬

                                ‫תשובה ‪ – futile .4‬חסר משמעות‬

‫‪ .8‬קופי מקאו מתגאים ברפרטואר (אוסף רחב) של ‪ 35‬קריאות שונות‪ ,‬למרות שחוקרים טרם‬
              ‫הצליחו להבין‪/‬לקבוע במדויק מה המשמעות של כל אחד מהם‪.‬‬
                            ‫תשובה ‪ – specimen .1‬דוגמה‪ ,‬דגימה‬
                               ‫תשובה ‪ – peninsula .2‬חצי אי‬
                               ‫תשובה ‪ – transaction .3‬עסקה‬
                     ‫תשובה ‪ – repertoire .4‬רפרטואר (אוסף יצירות)‪.‬‬

‫‪ .9‬פירוש המשפט‪ :‬זמר העם פיט סגר היה בנם של שני מוזיקאים שלימדו בבית הספר ג'וליארד‬
                                            ‫בניו יורק‪.‬‬

‫‪ ‬תשובה ‪ .1‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר בה שהזמר עצמו למד בבית הספר‪.‬‬

‫‪ ‬תשובה ‪ .2‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר בה שפיט ראשית למד מוזיקה עם הוריו‬
                         ‫(מידע שאינו נאמר במשפט המקורי)‪.‬‬

‫‪ ‬תשובה ‪ .3‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר בה שפיט לימד בבית הספר ג'וליארד‪.‬‬

‫תשובה ‪ .4‬התשובה נכונה כיוון שנאמר בה שהוריו של פיט היו שניהם מורים בבית‬        ‫‪‬‬
‫הספר ג'וליארד בניו יורק‪ .‬למרות שלא נאמר שהוא עצמו זמר (מידע חסר מהמשפט‬

                     ‫המקורי) זו אינו טעות להחסיר חלק מהמידע‪.‬‬

‫‪ .10‬פירוש המשפט‪ :‬זחל המנוקד אוכל צמחים המכילים כימיקלים רעילים; החומרים הללו‬
               ‫נשמרים בגופו‪ ,‬והופכים אותו ללא מעורר תאבון לציפורים‪.‬‬

‫‪ ‬תשובה ‪ .1‬התשובה אינה נכונה כיוון שבתחילתה נאמר כי ציפורים חסינות לרעלים‬
                  ‫מסוימים‪ .‬זהו מידע שאינו ניתן במשפט המקורי‪.‬‬

‫‪ ‬תשובה ‪ .2‬התשובה אינה נכונה כיוון שכימיקלים הרעילים מסוכנים לציפורים‪ .‬זהו מידע‬
                                ‫שאינו נתון במשפט המקורי‪.‬‬

‫‪ ‬תשובה ‪ .3‬התשובה נכונה כיוון שנאמר בה שציפורים נמנעות מאכילת הזחל המנוקד‬
         ‫בגלל שהרעלים שבצמחים אותו זחל אוכל מעניקות לו טעם לא נעים‪.‬‬

‫תשובה ‪ .4‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר בה שצמחים המכילים רעלים נאכלים על‬        ‫‪‬‬
  ‫ידי הזחל אבל הם (הצמחים) אינם מעוררים תאבון לציפורים‪ .‬הזחל הוא זה שאינו‬
                               ‫מעורר תאבון ולא הצמחים‪.‬‬

                                                  ‫‪2‬‬
   1   2   3   4   5   6