Page 1 - qua1
P. 1

‫פתרון פרק כמותי ראשון פברואר ‪2017‬‬

               ‫‪ .1‬השאלה שלפנינו הינה שאלה בגיאומטריה בתכונות הזוויות של מעוין‪.‬‬
  ‫כפי שלמדנו‪ ,‬הזוויות הנגדיות במעוין שוות זו לזו וכמו כן האלכסונים חוצים את זוויות המעוין‪.‬‬

          ‫כלומר‪ ,‬נוכל לגלות כי‪∢ADB = ∢ABD = 50° → ∢ADC = ∢ABC = 100° :‬‬
          ‫הזווית המסומנת בסרטוט נמצאת על המשך הצלע ולכן משלימה ל ‪ 180‬מעלות‪:‬‬

                   ‫‪   + 100 = 180 /−100‬‬

                        ‫‪   =     ‬‬

  ‫‪ .2‬השאלה שלפנינו הינה שאלה העוסקת בשטחי מרובעים‪ .‬נתון בשאלה כי שטחי המלבן והטרפז‬
                  ‫שווים (כמו גם הגובה) ולכן נרשום את המשוואה הנובעת מכך‪:‬‬

                     ‫שטח טרפז = שטח מלבן‬

                  ‫‪1‬‬  ‫∙‬ ‫‪ℎ‬‬  ‫=‬  ‫‪(1.2‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪  )ℎ‬‬    ‫‪/∙ 2‬‬
                              ‫‪2‬‬

                     ‫‪2ℎ = (1.2 +   )ℎ /: ℎ‬‬

                     ‫‪2 = 1.2 +   /−1.2‬‬

                           ‫‪  .   =   ‬‬

  ‫‪ .3‬השאלה שלפנינו הינה שאלה העוסקת ביחס‪ .‬נתון כי מספר העציצים של יוסי גדול פי ממספר‬
                ‫העציצים של רינה ולכן נגדיר את רינה בתור ‪   ‬ואת יוסי בתור ‪.4  ‬‬

  ‫נשאלנו לגבי ההפרש ביניהם‪ ,‬כלומר מה יכול להיות ערכו של ‪ .(4   −   ) 3  ‬כיוון שההפרש‬
                ‫ביניהם הוא כפולה של ‪ 3‬התשובה היחידה שמתאימה לכך היא ‪.9‬‬

     ‫השאלה שלפנינו מכילה ביטוי אלגברי אותו עלינו לפשט באמצעות שימוש בחוקי חזקות‬                        ‫‪.4‬‬

                                                 ‫ובנוסחאות הכפל המקוצר‪.‬‬

                   ‫‪    2‬‬  ‫=‬ ‫‪    2−2  +1‬‬  ‫=‬ ‫‪  (  −  )  ‬‬
                  ‫‪  2  −1‬‬

  ‫‪ .5‬השאלה שלפנינו הינה בעיית תנועה‪ .‬נתון לנו המרחק בין שתי ערים ועלינו לגלות מי מבין שני‬

                                                      ‫הגורמים יגיע ראשון‪.‬‬

  ‫תגיע‬ ‫היא‬ ‫כלומר‬ ‫מהדיררךות‪.‬‬ ‫=‬ ‫‪120‬‬ ‫=‬    ‫‪2‬‬ ‫הוא‪:‬‬ ‫שלה‬ ‫הנסיעה‬    ‫זמן‬  ‫ולכן‬      ‫‪60‬‬  ‫היא‬ ‫אביבה‬   ‫של‬ ‫מהירותה‬
                  ‫‪60‬‬

                                      ‫כעבור שעתיים‪ ,‬בשעה ‪ 10:00‬לעיר ב'‪.‬‬

  ‫תגיע‬ ‫היא‬ ‫כלומר‬ ‫מהדיררךות‪.‬‬ ‫=‬ ‫‪120‬‬ ‫=‬    ‫‪1.5‬‬ ‫הוא‪:‬‬ ‫שלה‬     ‫הנסיעה‬ ‫זמן‬       ‫ולכן‬ ‫‪80‬‬ ‫היא‬ ‫פזית‬ ‫של‬ ‫מהירותה‬
                  ‫‪80‬‬

                 ‫כעבור שעה וחצי לעיר ב'‪ .‬כיוון שיצאה ב ‪ 8:30‬היא תגיע בשעה ‪.10:00‬‬

                                     ‫משמע‪ ,‬שתיהן תגענה באותו הזמן לעיר ב'‪.‬‬

‫‪1‬‬
   1   2   3   4   5   6