Page 5 - eng1
P. 5

‫פתרון קטע קריאה שני‬
                                                  ‫מבנה קטע הקריאה‬

                  ‫פסקה ראשונה – הצגת הסוריקטות החיות חיים משעממים בגן החיות של לונדון‬
                   ‫פסקה שנייה – הצגת גורם שהוכנס לכלוב הסוריקטות והפיח מעט חיים בכלוב‬

              ‫פסקה שלישית – הרחבת התמונה לנושא השעמום בו חיות שרויות בכלובים שבגני חיות‬
                              ‫והמאמצים שנעשים כיום להעסיק אותם (ולא רק קופים)‪.‬‬

             ‫‪ .18‬השאלה היא – הביטוי "התקפים ארוכים של אדישות" (שורות ‪ )3-4‬ניתן להחלפה על ידי ‪-‬‬
                                    ‫תשובה ‪ .1‬האדמות היבשות של דרום אפריקה‬
                                                    ‫תשובה ‪ .2‬הרעבה‬
                                             ‫תשובה ‪ .3‬פרקים של שעמום‬
                                        ‫תשובה ‪ .4‬הכלוב שלהם לימים בכל פעם‬

                             ‫‪ .19‬השאלה היא – בשורה ‪" 6‬תלוי" יכול להיות מוחלף על ידי ‪-‬‬
                 ‫בשורה זו נאמר‪" :‬צינור פלסטיק מלא בחורים‪ suspended ,‬מהתקרה של הכלוב"‪.‬‬

                                              ‫תשובה ‪ - removed .1‬הוסר‬
                                              ‫תשובה ‪ – observed .2‬נצפה‬

                                               ‫תשובה ‪ – divided .3‬חולק‬
                                                ‫תשובה ‪ – hung .4‬נתלה‬

                             ‫‪ .20‬השאלה היא – המטרה העיקרית של מחלק התולעת הוא ל ‪-‬‬
         ‫תשובה ‪ .1‬לתת לסוריקטות משהו לעשות‪ .‬התשובה נכונה כיוון שנאמר שהן היו משועממות עד‬

                                ‫שהכניסו להן לכלוב את הצינור שמכיל את התולעים‪.‬‬
        ‫תשובה ‪ .2‬לספק לסוריקטות נסורת‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שזהו אינו דבר שיש להן מה לעשות‬

                                                          ‫איתו‪.‬‬
            ‫תשובה ‪ .3‬להזכיר לסוריקטות את אפריקה‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שהצינור שמכיל את‬

                          ‫התולעים אינו מדמה את הטבע או סביבת המחייה הטבעית שלהן‪.‬‬
          ‫תשובה ‪ .4‬להאכיל את הסוריקטות בצורה יעילה יותר‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר שהם‬

                                              ‫מהווה עבורך מרדף מעניין‪.‬‬

                       ‫‪ .21‬השאלה היא – בהתאם לטקסט‪ ,‬הרעיון מאחורי מחלק התולעים הוא ‪-‬‬
           ‫תשובה ‪ .1‬ידוע היטב בגני חיות‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שלא נתון שזה דבר נפוץ בהרבה גני‬

                                                          ‫חיות‪.‬‬
         ‫תשובה ‪ .2‬יחסית חדש‪ .‬התשובה נכונה כיוון שנאמר בטקסט רק בשנים האחרונות החלו לחשוב‬

                             ‫על מציאת תעסוקה ועניין גם לחיות נוספות מעבר לקופים‪.‬‬
         ‫תשובה ‪ .3‬נפוץ באפריקה‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שלא נאמר בטקסט שזהו דבר שקיים בטבע‪.‬‬

            ‫תשובה ‪ .4‬מאוד מורכב‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שנתון בטקסט שהוא דווקא מאוד פשוט‪.‬‬

‫‪5‬‬
   1   2   3   4   5   6