Page 1 - eng1
P. 1

‫פתרון פרק אנגלית ראשון פברואר ‪2015‬‬
                                                   ‫השלמת משפטים‬

                  ‫‪ .1‬לשונות הצפרדעים מחוברים לחלק הקידמי של הפה שלהן מאשר לחלק האחורי‪.‬‬
                                               ‫תשובה ‪ – front .1‬קדימה‬
                                                ‫תשובה ‪ – grade .2‬ציון‬
                                                ‫תשובה ‪ – page .3‬עמוד‬

                                          ‫תשובה ‪ – match .4‬משחק‪/‬תחרות‬

                             ‫‪ .2‬ב ‪ ,1975‬שיחת טלפון עלתה ביוון פחות מבכל מדינה אחרת‪.‬‬
                                                ‫תשובה ‪ – rang .1‬צלצלה‬
                                                ‫תשובה ‪ – cost .2‬עלתה‬
                                                ‫תשובה ‪ – broke .3‬נשבר‬
                                                  ‫תשובה ‪ – lit .4‬נדלק‬

                            ‫‪ .3‬חייבים לטפל בעדינות באפרסקים כיוון שהם נפצעים בקלות‪.‬‬
                                               ‫תשובה ‪ – easily .1‬בקלות‬

                                            ‫תשובה ‪ – brightly .2‬בבהירות‬
                                             ‫תשובה ‪ – loudly .3‬בקול רם‬
                                               ‫תשובה ‪ – nearly .4‬כמעט‬

                   ‫‪ .4‬ב ‪ ,1949‬סר אלכסנדר פלמינג קיבל‪/‬זכה בפרס הנובל עבור הגילוי של הפנצילין‪.‬‬
                                               ‫תשובה ‪ – enacted .1‬גילם‬

                                           ‫תשובה ‪ – presumed .2‬הניח‪ ,‬העז‬
                                          ‫תשובה ‪ – contested .3‬ערער ‪ ,‬מחה‬

                                             ‫תשובה ‪ – awarded .4‬זכה ב‬

              ‫‪ .5‬ככל שהימים מתקצרים‪ ,‬ציפורים מתחילות לנדוד לאזורים חמים יותר לתקופת החורף‪.‬‬
                                            ‫תשובה ‪ – migrating .1‬לנדוד‬

                                           ‫תשובה ‪ – distorting .2‬מעוותים‬
                                             ‫תשובה ‪ – perspiring .3‬מזיע‬

                                          ‫תשובה ‪ – embroidering .4‬לרקום‬

         ‫‪ .6‬לואיס מריה דראגו הייתה משפטנית ארגנטינאית ששירתה כחברה בבית המשפט הקבוע לגישור‬
                                                          ‫בהאג‪.‬‬

                                              ‫תשובה ‪ – edict .1‬צו‪ ,‬פקודה‬
                                              ‫תשובה ‪ – jurist .2‬משפטן‬
                                              ‫תשובה ‪ – facet .3‬היבט‪ ,‬פן‬

                                                 ‫תשובה ‪ – asset .4‬נכס‬

‫‪1‬‬
   1   2   3   4   5   6