Page 3 - eng1
P. 3

‫‪ .11‬פירוש המשפט – שתי תיאוריות מנוגדות מנסות להסביר כיצד רוב תושבי הצפון בארה"ב הומרו‬
              ‫לעמדה התומכת באנטי עבדות במהלך ‪ 30‬השנים לפני מלחמת האזרחים‪.‬‬

  ‫‪ ‬תשובה ‪ .1‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר בה שהיו שתי סיבות עיקריות מדוע אנשים בצפון‬
             ‫ארה"ב החלו להתנגד לעבדות במהלך ‪ 30‬השנים לפני מלחמת האזרחים‪.‬‬

  ‫תשובה ‪ .2‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר בה שבהתאם להסבר אחד‪ ,‬התנועה נגד העבדות‬            ‫‪‬‬
   ‫בארה"ב החלה בצפון ארה"ב‪ .‬זהו פרט מידע לא נכון וסותר את משפט המקור שרק אומר‬
                             ‫שמנסים להסביר כיצד הם החלו להאמין‪.‬‬

  ‫תשובה ‪ .3‬התשובה נכונה כיוון שנאמר בה שבמהלך ‪ 30‬שנים שקדמו למלחמת האזרחים‪,‬‬              ‫‪‬‬
     ‫רוב האנשים שחיים בצפון ארה"ב החלו להתנגד לעבדות; שתי התיאוריות שמנסות‬
                        ‫להסביר איך זה קרה סותרות אחת את השנייה‪.‬‬

  ‫‪ ‬תשובה ‪ .4‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר בה ב ‪ 30‬בשנים שהובילו למלחמת האזרחים‪,‬‬
                  ‫אזרחים בצפון החזיקו בשתי דעות מנוגדות בנוגע לעבדות‪.‬‬

  ‫‪ .12‬הפסלית והאומנית הגרפי הגרמני קט קוליץ השתמשה בעבודתה ככלי לביטוי הרחמים‪/‬חמלה שלה‬
                                   ‫כלפי הצרה של העניים והמקופחים‪.‬‬

  ‫תשובה ‪ .1‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר בה שהיא השתמשה בגרפיקה ופיסול כדי לתאר‬            ‫‪‬‬
    ‫את מה שהיא האמינה הייתה אדישות החברה (ולא שלה עצמה) כלפי הצרה של העניים‬
                                            ‫והמקופחים‪.‬‬

  ‫‪ ‬תשובה ‪ .2‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר בה שבעבודתה‪ ,‬קט קוליץ שאפה ליצור הצגה‬
                          ‫ריאלית של העניים והמקופחים של גרמניה‪.‬‬

  ‫‪ ‬תשובה ‪ .3‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר בה שהפיסול והגרפיקה של קט קוליץ משכה את‬
                   ‫תשומת לב הציבור לתנאים הקשים של העניים והמקופחים‪.‬‬

   ‫תשובה ‪ .4‬התשובה נכונה כיוון שנאמר בה שקט קוליץ הייתה מאוד מבינה‪/‬אוהדת כלפי‬            ‫‪‬‬
  ‫הקשיים שאיתם התמודדו העניים והמקופחים‪ ,‬ויצרה עבודות אומנות כדי להעביר תחושות‬

                                                 ‫אלו‪.‬‬

                                    ‫פתרון קטע קריאה ראשון‬
                                       ‫מבנה קטע הקריאה‬

       ‫פסקה ראשונה – הצגת שעון המים ועובדת קיומו כבר משנת ‪ 2000‬לפני הספירה‪.‬‬
        ‫פסקה שנייה – הצגת מנגנון עבודתו של שעון המים ושעוני מים מורכבים יותר‪.‬‬

  ‫פסקה שלישית – הצגת התפתחות שעוני המים ושעון המים המורכב ביותר שהומצא בסין‪.‬‬

                        ‫‪ .13‬השאלה היא – בהתאם לפסקה הראשונה‪ ,‬שעוני מים ‪-‬‬
    ‫תשובה ‪ .1‬יכלו להיות בשימוש רק כאשר הייתה שמש‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שצוין שהם‬

              ‫טובים יותר משעוני חול בגלל שאינם תלויים בשמש או בגורמי השמיים‪.‬‬
  ‫תשובה ‪ .2‬ככל הנראה היו בשימוש לראשונה במצרים‪ .‬התשובה נכונה כיוון שנאמר בשורה ‪– 3‬‬

                                       ‫"‪."originated in eygpt‬‬

‫‪3‬‬
   1   2   3   4   5   6