Page 2 - eng1
P. 2

‫‪ .7‬האו"ם הוקם ב ‪ 1945‬בעיקר כדי לטפל בויכוחים ועימותים בין מדינות‪ ,‬כמו גם עם איומים לשלום‬
                                                 ‫עולמי‪.‬‬

                                     ‫תשובה ‪ – wages .1‬משכורות‬
                                    ‫תשובה ‪ - disputes .2‬ויכוחים‬

                                      ‫תשובה ‪ – trends .3‬מגמות‬
                                    ‫תשובה ‪ - qualities .4‬איכויות‬

‫‪ .8‬ב ‪ 1925‬ועידת ג'נבה אסרה על לחימה ביולוגית; ולמרות זאת‪ ,‬הרבה מדינות המשיכו לפתח כלי‬
                                          ‫נשק ביולוגיים‪.‬‬

                             ‫תשובה ‪ – nevertheless .1‬למרות זאת‬
                               ‫תשובה ‪ – furthermore .2‬בנוסף לכך‬
                                    ‫תשובה ‪ – therefore .3‬ולכן‬
                                 ‫תשובה ‪ – otherwise .4‬חוץ מזה‬

‫ניסוח מחדש‬

‫‪ .9‬פירוש המשפט – החשש של רופאים מכך שפעילות פיזית עלולה להחמיר כאבי גב של חולים ולעכב‬
                               ‫החלמה מפציעות גב הוכח כלא מוצדק‪.‬‬

‫תשובה ‪ .1‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר בה שרופאים מצאו שמטופלים יכולים בפועל‬     ‫‪‬‬
 ‫להחלים מכאבי גב ופציעות מהר יותר אם הם יעסקו בפעילות גופנית‪ .‬זאת בניגוד גמור‬
                     ‫לדעתם שהוצגה במשפט המקורי (שהייתה שגוייה)‪.‬‬

‫‪ ‬תשובה ‪ .2‬התשובה אינה נכונה כיוון שהיא מכילה קשר של ניגוד בולט (שאינו קיים במשפט‬
             ‫המקורי)‪ .‬בנוסף במשפט נאמר כי הרופאים תומכים בפעילות פיזית‪.‬‬

‫‪ ‬תשובה ‪ .3‬התשובה נכונה כיוון שנאמר בה שפעילות פיזית לא מחמירה כאב גם או מעכבת‬
                        ‫החלמה מכאבי גב‪ ,‬כפי שפעם חשבו רופאים‪.‬‬

‫‪ ‬תשובה ‪ .4‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר בה שאנשים המחלימים מכאבי גב (ולא‬
              ‫הרופאים עצמם) חוששים שפעילות פיזית תגרום לפציעה‪.‬‬

         ‫‪ .10‬פירוש המשפט – ההשלכות של התאונה הגרעינית בצ'רנוביל נותרו נושא לוויכוח‪.‬‬

 ‫‪ ‬תשובה ‪ .1‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר בה שאין ספק שלתאונה הגרעינית שהתרחשה‬
                                ‫בצ'רנוביל היו השפעות הרסניות‪.‬‬

‫‪ ‬תשובה ‪ .2‬התשובה נכונה כיוון שנאמר בה שהויכוח לגבי ההשפעות של התאונה הגרעינית‬
                                       ‫בצ'רנוביל ממשיך‪.‬‬

 ‫‪ ‬תשובה ‪ .3‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר בה שאף אחד לא יודע מה בדיוק גרם לתאונה‬
                                      ‫הגרעינית בצ'רנוביל‪.‬‬

    ‫‪ ‬תשובה ‪ .4‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר בה שהיקף הנזק שנגרם על ידי התאונה‬
                       ‫הגרעינית בצ'רנוביל רק כעת מתחיל לעלות לדיון‪.‬‬

                                                     ‫‪2‬‬
   1   2   3   4   5   6