Page 4 - eng1
P. 4

‫תשובה ‪ .3‬לא היו אמינים כמו צפייה בגרמי שמיים‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שלא נעשתה‬
                                ‫השוואה בין שיטה זו לשיטות אחרות‪.‬‬

  ‫תשובה ‪ .4‬היו הדרך המוקדמת ביותר למעקב אחר זמן‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר שזו‬
                         ‫אחת מהשיטות המוקדמות (ולא המוקדמת ביותר)‪.‬‬

                    ‫‪ .14‬השאלה היא – המטרה העיקרית של הפסקה השנייה היא ל ‪-‬‬
 ‫תשובה ‪ .1‬להסביר כיצד קוראים זמן בשעון מים‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שהסבירו כיצד הוא‬

                                  ‫עובד אבל לא כיצד קוראים אותו‪.‬‬
   ‫תשובה ‪ .2‬להשוות שעוני מים עם שעונים כיום‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שאין כלל השוואה‪.‬‬

    ‫תשובה ‪ .3‬לדון בצורות קדומות של שעון המים‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שאין התייחסות‬
                                    ‫בפסקה זו להתפתחות הדגמים‪.‬‬

                                ‫תשובה ‪ .4‬לתאר כיצד שעון מים עובד‪.‬‬

            ‫‪ .15‬השאלה היא – איזה מהבאים לא צוין בפסקה השנייה כחלק משעון המים?‬
                                   ‫תשובה ‪ .1‬חור בבסיסו (שורה ‪)7‬‬

                              ‫תשובה ‪ .2‬צדדים הנוטים בשיפוע (שורה ‪)6‬‬
                                     ‫תשובה ‪ .3‬סימונים (שורה ‪)8‬‬
                                            ‫תשובה ‪ .4‬מחוג‬

                            ‫‪ .16‬השאלה היא – בשורה ‪" 15‬מבוקר" משמעו –‬
   ‫במשפט נאמר – "המכשירים האלו ‪ regulate‬את לחץ המים כדי שזרימת המים תהיה יציבה‪.‬‬

                                    ‫תשובה ‪ – demanded .1‬דרשו‬
                                    ‫תשובה ‪ – controlled .2‬שלטו‬

                                      ‫תשובה ‪ – emptied .3‬רוקנו‬
                                      ‫תשובה ‪ – selected .4‬בחרו‬

                              ‫‪ .17‬השאלה היא – בהתאם לטקסט‪ ,‬סו סונג ‪-‬‬
‫תשובה ‪ .1‬עשה את השעון הראשון במזרח הרחוק‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שאיננו יודעים כי לא‬

                                          ‫היו שעונים לפני כן‪.‬‬
‫תשובה ‪ .2‬בנה מגדלי שעונים ברחבי סין‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שפרט זה אינו מופיע בטקסט‪.‬‬

  ‫תשובה ‪ .3‬פיתח דרך חדשה למדידת זמן‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שהוא רק שיכלל את שעון‬
                                             ‫המים הקיים‪.‬‬

   ‫תשובה ‪ .4‬בנה שעון מים מיוחד‪ .‬התשובה נכונה כיוון שתואר בטקסט כי השעון מכיל לוחות‬
                         ‫המציגים את השעה בראש המגדל (‪ 10‬מטר גובה)‪.‬‬

                                                           ‫‪4‬‬
   1   2   3   4   5   6