שאלות קצה בכמותי

מנסים לשפר את הציון הפסיכומטרי שלכם? 

צריכים לקבל מעל 700? 

לשם כך כתבנו עבורכם את ספר ה 700 החדש שלנו

400 שאלות מחולקות למקבצים מעורבים בכל הנושאים הכמותיים. 

שאלות קצה מיוחדות שיכינו אתכם להתמודדות עם הפרק הכמותי בצורה מושלמת. 

מציג תוצאה אחת