Page 1 - qua1
P. 1

‫פתרון פרק כמותי ראשון ספטמבר ‪2017‬‬

  ‫‪ .1‬בשאלה שלפנינו מרובע כלשהו ובו מסומנות מספר זוויות‪ .‬כיוון שלא ידוע מהו המרובע התכונה‬
                    ‫היחידה שנוכל לשייך לו היא כי סכום הזוויות שווה ל ‪.360°‬‬

  ‫‪5α + 3α + 4α + 6α = 360°‬‬

  ‫‪18α = 360° /: 18‬‬

  ‫‪α‬‬ ‫=‬ ‫‪360‬‬ ‫=‬ ‫‪60‬‬ ‫=‬ ‫‪    °‬‬
     ‫‪18‬‬   ‫‪3‬‬

  ‫‪ .2‬השאלה שלפנינו היא שאלה מילולית בה נתונים ההספקים של שני גורמים שונים‪ .‬בנוסף נתון זמן‬
            ‫העבודה של אחד מהגורמים ולכן נוכל לחשב את העבודה שהוא עשה בזמן זה‪:‬‬

     ‫הספק × זמן = עבודה‬

             ‫‪1‬‬
       ‫‪A = 56 × 7‬‬

         ‫‪A=8‬‬

                  ‫כלומר‪ ,‬דן הקליד ‪ 8‬מילים ב ‪ 56‬שניות‪.‬‬

  ‫בשאלה התבקשנו למצוא כמה זמן (כמה שניות) ידרשו לגלעד להקליד ‪ (  ) 8‬מילים‪.‬‬

  ‫נתון בשאלה כי גלעד מקליד מילה ב ‪ 5‬שניות ולכן ‪ 8‬מילים הוא יקליד במשך ‪ 40‬שניות )‪.(5 ∙ 8‬‬

   ‫‪ .3‬השאלה שלפנינו הינה ביטוי אלגברי‪ .‬ניתן לפתור את השאלה על ידי הצבת מספרים נוחים (אנא‬
  ‫נסו לבד) או על ידי פישוט אלגברי (אותו נציג כעת)‪ .‬זיכרו – אחת הפעולות הנפוצות ביותר בשאלות‬

                                   ‫ביטויים הינה הוצאת גורם משותף‪:‬‬

        ‫‪  3 + 2  2   +     2 =   (  2 + 2     +   2) =   (   +   )  ‬‬

  ‫‪ .4‬השאלה שלפנינו הינה שאלה של גיאומטריה אנליטית‪ .‬בשאלה זו ישנו מעגל המשיק לצירים‪ .‬כפי‬
  ‫שלמדנו‪ ,‬כאשר מעבירים רדיוס לנקודת השקה נוצרת זווית ישרה‪ .‬כיוון שנתון כי ‪ BC‬הינו קוטר‬

                              ‫נוכל לדעת כי בנקודה ‪ B‬קיימת זווית ישרה‪.‬‬
               ‫הקו ‪ AO‬הינו קו אופקי ואורכו ‪( 5‬שווה לרדיוס כיוון שזו נקודת השקה)‪.‬‬

                ‫כמו כן‪ ,‬הקו ‪ BC‬הינו קו אנכי ולכל הנקודות שעליו יש את אותו ערך ‪  ‬‬
                                                 ‫שהוא ‪.5‬‬

                  ‫כעת‪ ,‬מכך שאורכו של הרדיוס הוא ‪ 5‬נוכל לדעת כי המרחק בין ‪O‬‬
             ‫ל ‪ B‬הוא ‪ 5‬וכמו כן המרחק בין ‪ O‬ל ‪ C‬שווה גם הוא ל ‪ .5‬משמע‪ ,‬מרחקה של‬

                                    ‫הנקודה ‪ C‬מהנקודה ‪ B‬הוא ‪.10‬‬
                             ‫כלומר‪ ,‬לסיכום ערכי הנקודה ‪   ‬הם )‪.(  ,     ‬‬

‫‪1‬‬
   1   2   3   4   5   6