Page 1 - eng2
P. 1

‫פתרון פרק אנגלית שני ספטמבר ‪2015‬‬
                                                   ‫השלמת משפטים‬

                     ‫‪ .1‬המחזאי אליבר גולדשמיט עזב את מדינתו אירלנד בגיל ‪ 21‬ולעולם לא חזר‪.‬‬
                                           ‫תשובה ‪ – belonged .1‬היה שייך‬
                                               ‫תשובה ‪ – hurried .2‬מיהר‬
                                              ‫תשובה ‪ – returned .3‬חזר‬
                                            ‫תשובה ‪ – continued .4‬המשיך‬

                       ‫‪ .2‬טגרן הוא פאזל סיני המכיל שבעה חלקים שניתן לארגן בצורות שונות‪.‬‬
                                               ‫תשובה ‪ – puzzle .1‬פאזל‬
                                               ‫תשובה ‪ – detail .2‬פרטים‬

                                              ‫תשובה ‪ - lecture .3‬הרצאה‬
                                                 ‫תשובה ‪ – spirit .4‬רוח‬

                  ‫‪ .3‬רוב הסוגים של עצי אורן גדלים במהירות‪ ,‬הופכים די גבוהים בתוך מספר שנים‪.‬‬
                                          ‫תשובה ‪ – closely .1‬בצורה קרובה‬

                                         ‫תשובה ‪ – differently .2‬באופן שונה‬
                                              ‫תשובה ‪ – kindly .3‬בנעימות‬

                                            ‫תשובה ‪ – quickly .4‬במהירות‬

             ‫‪ .4‬מיתוסים ואגדות לרוב מועברות באופן מילולי לאורך הדורות לפני שהם מתועדות בכתב‪.‬‬
                                           ‫תשובה ‪ – orally .1‬באופן מילולי‬
                                              ‫תשובה ‪ – merely .2‬בקושי‬
                                          ‫תשובה ‪ – boldly .3‬בצורה אמיצה‬
                                             ‫תשובה ‪ – plainly .4‬בפשטות‬

         ‫‪ .5‬ההלוויה של הזמר עבד אל חלים חאפז‪ ,‬אחד מהמרשימים ביותר בהיסטוריה של מצרים‪ ,‬נכחו בה‬
                                                       ‫קהלי ענק‪.‬‬

                                              ‫תשובה ‪ – perfected .1‬שיפר‬
                                              ‫תשובה ‪ – dictated .2‬הכתיב‬
                                             ‫תשובה ‪ – awakened .3‬העיר‬
                                         ‫תשובה ‪ – attended .4‬נכח‪ ,‬השתתף‬

                           ‫‪ .6‬הצבע הכחול נחשב מרגיע; יש לו אפקט מרגיע על רוב האנשים‪.‬‬
                                             ‫תשובה ‪ – soothing .1‬מרגיע‬

                                            ‫תשובה ‪ – fleeting .2‬חמק‪ ,‬ברח‬
                                       ‫תשובה ‪ – sprawling .3‬השתטח‪ ,‬התפרש‬

                                           ‫תשובה ‪ – blazing .4‬בוער‪ ,‬רושף‬

‫‪1‬‬
   1   2   3   4   5