Page 5 - eng2
P. 5

‫‪ .19‬השאלה היא – המטרה העיקרית של הפסקה הראשונה היא ל ‪-‬‬
          ‫תשובה ‪ .1‬לתאר את תעשיית המשקאות הקלים‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שאין פירוט לגבי כל‬

                    ‫התעשיה‪ ,‬אלא רק לגבי חברה אחת (ומשקה אחד מסוים) והפופולריות שלה‪.‬‬
            ‫תשובה ‪ .2‬לדון בפופולריות של הדיאט קולה‪ .‬התשובה נכונה כיוון שבפסקה הראשונה אין‬

                       ‫התייחסות להיבטים שלילים אלא רק הצגת עובדות לגבי הפופולריות‪.‬‬
         ‫תשובה ‪ .3‬להסביר מדוע אנשים רוכשים משקאות ללא סוכר‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שלמרות‬
        ‫שבפסקה ישנה התייחסות לנושא הגבלת הקלוריות אבל בנקודת מבט של מדוע האוהדים מעדיפים‬

                                                      ‫דיאט קולה‪.‬‬
         ‫תשובה ‪ .4‬להשוות בין דיאט קולה לקולה רגילה‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שלא נעשתה השוואה‬

              ‫מלאה‪ ,‬אלא רק נאמר שדיאט פופולרי יותר‪ .‬זו לא באמת השוואה מלאה בין המשקאות‪.‬‬

          ‫‪ .20‬השאלה היא – בהתאם לפסקה השנייה‪ ,‬אדם ששותה יותר משתי ליטרים של דיאט קולה ביום ‪-‬‬
            ‫תשובה ‪ .1‬נחשב כמכור‪ .‬בשורה ‪ 8‬כתוב לגבי האנשים ששותים יותר משני ליטרים ביום –‬
                           ‫"‪ ."cannot break the habit‬כלומר‪ ,‬הם ככל הנראה מכורים‪.‬‬

           ‫תשובה ‪ .2‬ככל הנראה מעולם לא ניסה להפסיק‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שאיננו יודעים זאת‬
                                                          ‫לגביו‪.‬‬

          ‫תשובה ‪ .3‬ככל הנראה יסבול מכאבי ראש‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שכאבי ראש חווים אנשים‬
                                                    ‫שמנסים להיגמל‪.‬‬

         ‫תשובה ‪ .4‬ככל הנראה כבר שותה דיאט קולה כבר שנים‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שלא נתון תוך‬
                                            ‫כמה זמן אדם מתמכר למשקה‪.‬‬

                      ‫‪ .21‬איזה מהבאים לא צוין בפסקה השנייה כסימפטום נסיגה של דיאט קולה?‬
                                            ‫תשובה ‪ – irritability .1‬רגזנות‬
                                             ‫תשובה ‪ – tiredness .2‬עייפות‬

           ‫תשובה ‪ – increased consumption .3‬צריכה מוגברת‪ .‬תשובה זו נכונה כיוון שאדם שנמצא‬
                                             ‫בגמילה לא יצרוך יותר קולה‪.‬‬

                                 ‫תשובה ‪ – severe headaches .4‬כאבי ראש חמורים‬

                        ‫‪ .22‬השאלה היא – ניתן להסיק מהפסקה השלישית ש"אספרטיים" הוא ‪-‬‬
             ‫תשובה ‪ .1‬בשימוש במקום סוכר‪ .‬בשורה ‪ 20‬נאמר "‪ "artificial sweetener‬שזה ממתיק‬

                              ‫מלאכותי‪ ,‬ולכן נכון לומר כי משתמשים בו במקום סוכר‪.‬‬
                                                 ‫תשובה ‪ .2‬מעורר חזק‬

                                            ‫תשובה ‪ .3‬ממכר יותר מקפאין‪.‬‬
          ‫תשובה ‪ .4‬מרכיב מרכזי בדיאט קולה‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שאיננו יודעים מה המינון שלו‬

                                             ‫במשקה אלא רק כי הוא ישנו‪.‬‬

‫‪5‬‬
   1   2   3   4   5