Page 2 - eng2
P. 2

‫‪ .7‬מרבצים עשירים של ברזל‪ ,‬ניקל ונחושת התגלו מתחת לקרקעית הים‪.‬‬
                                       ‫תשובה ‪ – fumes .1‬אדים‬

                                    ‫תשובה ‪ – deposits .2‬מרבצים‬
                                   ‫תשובה ‪ – cycles .3‬מעגל‪ ,‬מחזור‬

                                      ‫תשובה ‪ – insights .4‬תובנה‬

       ‫‪ .8‬בספר זכרונותיה "מאפריקה"‪ ,‬איזק דינסן גוללה‪/‬תיארה את חוויותיה בחווה בקניה‪.‬‬
                                     ‫תשובה ‪ - refreshes .1‬מרענן‬

                                 ‫תשובה ‪ – recounts .2‬מתאר‪ ,‬מגלל‬
                                     ‫תשובה ‪ – rewards .3‬פרסים‬

                                    ‫תשובה ‪ – recovers .4‬מתאושש‬

                                              ‫ניסוח מחדש‬

       ‫‪ .9‬פירוש המשפט‪ :‬חיות מסוימות‪ ,‬כגון למות וגמלים‪ ,‬יורקות כשהן מרגישות מאוימות‪.‬‬
  ‫‪ ‬תשובה ‪ .1‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר בה שיריקות הן האמצעי היחיד להגנה עצמית‬

                                      ‫שיש ללמות ולגמלים‪.‬‬
  ‫‪ ‬תשובה ‪ .2‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר בה שהלמות והגמלים יורקים כשהם נלחמות‪.‬‬
‫‪ ‬תשובה ‪ .3‬התשובה נכונה כיוון שנאמר בה שלמות וגמלים הם חלק מהחיות שיורקות כשהן‬

                                           ‫חשות סכנה‪.‬‬
‫‪ ‬תשובה ‪ .4‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר בה שלירוק כשמאוימים היא התנהגות הייחודית‬

                                        ‫ללאמות ולגמלים‪.‬‬

               ‫‪ .10‬פירוש המשפט‪ :‬הצייר הנרי מאטיס זנח את לימודי המשפטים ב ‪.1890‬‬
   ‫‪ ‬תשובה ‪ .1‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר בה שמאטיס סיים את לימודי המשפטים ב‬

                                               ‫‪.1890‬‬
 ‫‪ ‬תשובה ‪ .2‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר בה שמאטיס נכשל בלימודי המשפטים ב ‪.1890‬‬
  ‫‪ ‬תשובה ‪ .3‬התשובה אינה נכונה כיוון שנאמר בה שמאטיס התחיל לימודי משפטים ב ‪.1890‬‬
‫‪ ‬תשובה ‪ .4‬התשובה נכונה כיוון שנאמר בה שמאטיס הפסיק את לימודי המשפטים ב ‪.1890‬‬

                  ‫‪ .11‬פירוש המשפט‪ :‬מדע בדיוני עכשווי הוא מגוון בצורה יוצאת דופן‪.‬‬
 ‫‪ ‬תשובה ‪ .1‬תשובה זו אינה נכונה כיוון שנאמר בה מדע בדיוני עכשווי לרוב מבוקר עבור חוסר‬

                                          ‫הבהירות שבו‪.‬‬
 ‫‪ ‬תשובה ‪ .2‬תשובה זו נכונה כיוון שנאמר בה שמדע בדיוני עכשווי בולט על המגוון הרחב של‬

                                           ‫העבודות בו‪.‬‬
  ‫‪ ‬תשובה ‪ .3‬תשובה זו אינה נכונה כיוון שנאמר בה שמדע בדיוני עכשווי מוערך עבור היושרה‬

                                               ‫שבו‪.‬‬

                                                            ‫‪2‬‬
   1   2   3   4   5