Page 4 - eng2
P. 4

‫‪ .15‬השאלה היא – בשורה ‪" 19‬אדם צעיר חסר נסיון" הכי קרוב במשמעותו ל ‪-‬‬
                                        ‫תשובה ‪ – new .1‬חדש‬
                                        ‫תשובה ‪ – large .2‬גדול‬

                                   ‫תשובה ‪ - struggling .3‬מתקשה‬
                                    ‫תשובה ‪ – finest .4‬הכי איכותי‬

                           ‫‪ .16‬בהתאם לפסקה האחרונה‪ ,‬אלן ליין היה מאוד ‪-‬‬
                                 ‫תשובה ‪ – well educated .1‬משכיל‬
                                      ‫תשובה ‪ – wealthy .2‬עשיר‬

     ‫תשובה ‪ – influential .3‬משפיע‪ .‬נאמר בפסקה כי הוא היה אחד מהמוציאים לאור הכי‬
                                       ‫מפורסמים בהסטוריה‪.‬‬

                                    ‫תשובה ‪ - determined .4‬קבע‬

        ‫‪ .17‬השאלה היא – ניתן להבין מהטקסט שספרי פינגווין היו מהפכניים בגלל שהם היו ‪-‬‬
  ‫תשובה ‪ .1‬מכילים מידע‪ ,‬זולים ואטרקטיביים‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שלא נאמר שהם היו‬

                                     ‫אטרקטיביים ומכילים מידע‪.‬‬
‫תשובה ‪ .2‬זולים‪ ,‬טובים וקלים למציאה‪ .‬נאמר כי ניתן היה לקנות אותם בכל מקום‪ ,‬הם עלו כמו‬

                            ‫חפיסת סיגריות (‪ 6‬אגורות) והם היו טובים‪.‬‬
  ‫תשובה ‪ .3‬מגוונים‪ ,‬קלים לזיהוי וברי החלפה‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שלא נאמר בטקסט כי‬

                                        ‫היה קל להחליף אותם‪.‬‬
           ‫תשובה ‪ .4‬קלים לנשיאה‪ ,‬למציאה ולקריאה‪ .‬לא נאמר כי הספרים היו קלים‪.‬‬

                                        ‫פתרון קטע קריאה שני‬
                                            ‫מבנה הטקסט‬

          ‫פסקה ראשונה ‪ -‬הצגת קוקה קולה‪ ,‬שתי גרסאות למשקה והפופולריות שלהם‬
     ‫פסקה שנייה – הסכנות בצריכה מוגברת של קוקה קולה – התמכרות וגמילה קשה מאוד‪.‬‬

        ‫פסקה שלישית – הצגת הסיבות האפשריות להתמכרות הקשה לדיאט קוקה קולה‬
          ‫פסקה רביעית – הצגת ויכוח בין המרגיעים לבין המתנגדים לחומרים שבקולה‬

                       ‫‪ .18‬השאלה היא – כותרת מתאימה לטקסט יכולה להיות ‪-‬‬
   ‫תשובה ‪ .1‬המשקה הנמכר ביותר בעולם‪ .‬למרות שזו עובדה נכונה זו אינה תשובה נכונה כיוון‬

               ‫שהטקסט כולו לא עוסק בתחום המכירות אלא בתחום ההתמכרויות‪.‬‬
 ‫תשובה ‪ .2‬אוהדי דיאט קולה‪ :‬מעריצים נאמנים‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שהטקסט אינו עוסק‬

                             ‫בעיקר במכורים אלא במעטפת ההתמכרות‪.‬‬
   ‫תשובה ‪ .3‬כיצד "לשבור" את ההרגל של צריכת דיאט קולה‪ .‬התשובה אינה נכונה כיוון שאין‬

                                   ‫בטקסט הסברים לכיצד נגמלים‪.‬‬
‫תשובה ‪ .4‬דיאט קולה‪ :‬קשה לסרב‪ .‬תשובה זו נכונה כיוון שהיא נוגעת בכל התחומים שהופיעו‪.‬‬
‫ראשית הפופולרית שלה מרמזת על כך שקשה לסרב‪ ,‬ובהמשך ההתמכרות‪ ,‬הסיבות ללמה קשה‬

                                      ‫לסרב (ונשארים מכורים)‪.‬‬

                                                           ‫‪4‬‬
   1   2   3   4   5