On-The-Go

כניסת תלמידים

Lost your password? (close)

החיבור בבחינה הפסיכומטרית

החיבור בבחינה הפסיכומטרית

בשנת 2012 ערך המרכז הארצי רפורמה במבנה הבחינה הפסיכומטרית. אחד מהשינויים המרכזיים שנעשו הינו הכנסת מטלת הכתיבה לבחינה.

מטלת הכתיבה הינה הפרק הראשון בבחינה. בפרק זה מקבלים הנבחנים נושא עליו עליהם להביע את דעתם ולנמקה בצורה יסודית ומעמיקה. החיבור נכתב על דף נפרד מחוברת הבחינה עצמה ובין החיבור לשאר הפרקים ישנה הפסקה של כמה דקות בה אוספים המשגיחים את החיבורים מהנבחנים.

הזמן המוקצב לפרק זה הינו 30 דקות (בניגוד לשאר הפרקים בהם הזמן המוקצב הינו 20 דקות). בזמן זה על הנבחן לכתוב חיבור שאורכו בין 25 ל 50 שורות לכל היותר.

בעת בדיקת החיבור על ידי הבודקים של המרכז הארצי מקבל כל נבחן שני ציונים – ציון בתוכן וציון בלשון. שני ציונים אלו מרכיבים את הציון הכולל על החיבור המהווה 25% מהציון המילולי הכולל. שני הפרקים המילוליים הנוספים שיש בבחינה מהווים את 75% הנותרים מהציון הכולל. בקבלת הציון הפסיכומטרי הסופי אין התייחסות לציונו של החיבור בנפרד מהפרקים המילוליים "הרגילים" ואין אפשרות לדעת או לבקש מהמרכז הארצי לראות את החיבור שכתבתם.

מעוניין לקבוע פגישה?
השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

    Close Menu
    UX & Design: Shnorkel / Developing: MLY
    שלחו הודעה