On-The-Go

כניסת תלמידים

Lost your password? (close)

הציון הפסיכומטרי

הציון הפסיכומטרי

לצורך חישוב הציון של תלמיד בבחינה הפסיכומטרית מקבל הנבחן נקודה אחת על כל תשובה נכונה שענה בתחום מסוים (כמותי, מילולי ואנגלית). טעות אינה מובילה להפחתת ניקוד ולכן מומלץ לנחש את תשובתן של שאלות אותן לא ידענו איך לפתור.

לאחר ספירת כל הנקודות מקבל נבחן ציון גלם בכל אחד מהתחומים – חשיבה כמותית, חשיבה מילולית ואנגלית. סולם הציונים בכל אחד מהתחומים הוא בין 50 ל 150.

שלושת הציונים הללו, יחד עם הציון שמקבל הנבחן על מטלת הכתיבה, המהווה 25% מהציון בתחום החשיבה המילולית, מתורגמים לציון פסיכומטרי אחד בטווח שנע בין 200 ל 800.

בנוסף לציון הפסיכומטרי "הרגיל" (הרב תחומי) מקבל הנבחן שני ציונים נוספים  – ציון בדגש כמותי וציון בדגש מילולי.

בחישוב הציון הפסיכומטרי "הרגיל" (הרב תחומי) משקלי הציונים של החלקים השונים הם – 40% לחשיבה כמותית, 40% לחשיבה מילולית ו 20% לאנגלית.

לעומתו הציונים הנוספים מחושבים בצורה שונה על ידי שימת דגש על חלק שונה בבחינה.

ציון בדגש כמותי הינו ציון בו לפרק החשיבה הכמותית ניתנים 60% ולפרקי החשיבה המילולית והאנגלית ניתנים 20% (לכל אחד).

ציון בדגש מילולי הינו ציון בו לפרק החשיבה המילולית ניתנים 60% ולפרקי החשיבה הכמותית והאנגלית ניתנים 20% (לכל אחד).

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה יעביר ישירות לאוניברסיטאות את ציונכם (בן גוריון, בר אילן, חיפה, עברית, תל אביב וטכניון). במידה ותרצו תוכלו לבחור בתהליך ההרשמה מוסדות נוספים אליהם ידווח ציונכם.

את הציון על הבחינה הפסיכומטרית תקבלו לתיבת הדואר האלקטרוני שלכם בתוך 45 ימים מיום הבחינה.

מעוניין לקבוע פגישה?
השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

    Close Menu
    UX & Design: Shnorkel / Developing: MLY
    שלחו הודעה