On-The-Go

כניסת תלמידים

Lost your password? (close)

הבחינה הפסיכומטרית - מידע, מבנה ומטרות

מהי הבחינה הפסיכומטרית?

הבחינה הפסיכומטרית הינה בחינה בה נעזרים מוסדות הלימוד לצורך מיון המועמדים. הבחינה אינה בחינת אינטליגנציה אלא רק בדיקה ראשונית של יכולות המועמדים בתחומים שונים כגון – חשיבה כמותית, חשיבה מילולית, הבעה מילולית (כתיבת חיבור) ואנגלית. לבחינה ניתן לגשת מספר לא מוגבל של פעמים ומועדי הבחינה הם – אפריל, יולי, ספטמבר ודצמבר. 

הגוף האחראי על כתיבת ובדיקת הבחינה הוא המרכז הארצי לבחינות והערכה. המרכז הוקם על ידי ועד ראשי האוניברסיטאות ב 1981 במטרה ליצור מערך בחינות המסייעות בניבוי סיכויי ההצלחה של המועמדים ללימודים גבוהים. נמצא כי, מכל הצירופים השונים של אמצעי המיון הקיימים, הצירוף של ממוצע ציוני הבגרויות וציון הבחינה הפסיכומטרית הוא בעל יכולת החיזוי הטובה ביותר.

מבנה הבחינה הפסיכומטרית

בבחינה הפסיכומטרית תשעה פרקים.

הפרק הראשון בבחינה עוסק בתחום ההבעה – כתיבת חיבור עיוני. לצורך כך מקבלים הנבחנים 30 דקות במהלכן עליהם להביע את דעתם בנוגע לנושא כלשהו הניתן להם. פרק זה מהווה 25% מהציון הכולל הניתן לנבחן על הפרק המילולי.

שמונת הפרקים הבאים הם פרקים בהם כל השאלות הן שאלות רבות ברירה (מבחן אמריקאי בו עלינו לבחור תשובה אחת מבין ארבע תשובות המוצעות לנו). הפרקים אינם מסודרים ברצף קבוע. בפרקים אלו סדר השאלות הוא סדר קושי עולה למעט יחידת הבנת הנקרא בפרק המילולי והאנגלית, בו סדר הופעת השאלות הוא לפי סדר הופעת הנושאים בקטע.

בתחום החשיבה הכמותית – המרכז הארצי בודק את יכולתו של נבחן להשתמש במספרים ובמונחים מתמטיים לצורך פתרון בעיות אלגבריות, גיאומטריות וכמותיות. בנוסף, חלק מכל פרק כמותי יוקדש לבדיקת יכולתו של תלמיד לנתח נתונים המופיעים בצורות שונות (הסקה מתרשים).

בתחום החשיבה המילולית – המרכז הארצי בודק את הכישורים המילוליים של הנבחן, והם: עושר לשוני, כישורים לוגיים, היכולת לחשוב בבהירות ובשיטתיות, היכולת להבין קטעי קריאה ולנתחם וכו'.

בתחום האנגלית – המרכז הארצי בודק את השליטה בשפה האנגלית באמצעות שאלות משלושה סוגים שונים: השלמת משפטים (בדיקת ידע ברמת המילים הבודדות), שאלות ניסוח מחדש (בדיקת ידע ברמת המשפט הבדיד) וקטעי הבנת הנקרא (היכולת לקרוא קטע ברמה אקדמית ולהבינו).

מעוניין לקבוע פגישה?
השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

    Close Menu
    UX & Design: Shnorkel / Developing: MLY
    שלחו הודעה