Page 1 - 1213
P. 1

‫בחינה פסיכומטרית‬
       ‫להתנסות‬
        ‫עברית‬

        ‫דצמבר ‪2013‬‬

                                            ‫© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)‬

‫אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי‪ ,‬או ללמדה ‪ -‬כולה או חלקים ממנה ‪ -‬בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6