Page 1 - ver1
P. 1

‫פתרון פרק מילולי ראשון דצמבר ‪2015‬‬

          ‫‪ .1‬נדיר ‪ :‬תדיר – נדיר הוא דבר שקורה לעתים רחוקות‪ .‬תדיר הוא דבר שקורה לעתים קרובות‬
                                      ‫מאוד‪ .‬אם כך‪ ,‬נדיר הוא ההפך מתדיר‪.‬‬

         ‫(‪ )1‬חדיש ‪ :‬מיושן – חדיש הוא תיאור לדבר עדכני‪ .‬מיושן הוא תיאור לדבר שאינו עדכני‪ .‬אם‬
                                        ‫כן‪ ,‬חדיש הוא ההפך ממיושן‪.‬‬

        ‫(‪ )2‬קר ‪ :‬מופשר – מופשר הוא מה שכבר אינו קפוא‪ .‬אם כן‪ ,‬אין מדובר בהפכים‪ ,‬שכן קר אינו‬
                                               ‫ההיפך ממופשר‪.‬‬

                                  ‫(‪ )3‬שלם ‪ :‬מורכב – שלם אינו ההפך ממורכב‪.‬‬
             ‫(‪ )4‬זהיר ‪ :‬מסוכן – זהיר הוא מי שנמנע מדבר מסוכן‪( .‬זהיר זה ההפך ממסתכן‪ ,‬ולא‬

                                                   ‫ממסוכן)‪.‬‬

                           ‫‪ .2‬ריחיים ‪ :‬קמח – ריחיים הן אמצעי המשמש ליצירת קמח‪.‬‬
           ‫(‪ )1‬מכבש ‪ :‬אספלט – מכבש הוא אמצעי המשמש להידוק וליישור האספלט‪ ,‬ולא לייצור‬

                                                   ‫האספלט‪.‬‬
           ‫(‪ )2‬מסור ‪ :‬שבבים ‪ :‬מסור אינו מהווה אמצעי לייצור שבבים‪ ,‬אלא הם תוצר הלוואי של‬

                                       ‫הפעולה לשמה נועד (חיתוך עץ)‪.‬‬
           ‫(‪ )3‬יקב ‪ :‬ענבים – יקב הוא המקום שבו מייצרים יין‪ ,‬וענבים הם חומר הגלם ממנו מופק‬

                                                     ‫היין‪.‬‬
                    ‫(‪ )4‬מסחטה ‪ :‬מיץ – מסחטה היא אמצעי המשמש להכנת (יצירת) מיץ‪.‬‬

                        ‫‪ .3‬הבהוב ‪ :‬אור – הבהוב הוא הופעה מקוטעת ולא רציפה של אור‪.‬‬
                     ‫(‪ )1‬טפטוף ‪ :‬מים – טפטוף הוא הספקה מקוטעת ולא רציפה של מים‪.‬‬

                                ‫(‪ )2‬זמזום ‪ :‬קול – זמזום הוא קול חלש ומתמשך‪.‬‬
            ‫(‪ )3‬פטפוט ‪ :‬שיחה – פטפוט הוא שיחה קלה על דברים לא חשובים במיוחד‪ ,‬ולא שיחה‬

                                                   ‫מקוטעת‪.‬‬
                    ‫(‪ )4‬הנהון ‪ :‬ראש – הנהון הוא הנעה של הראש מעלה ומטה באופן רציף‪.‬‬

          ‫‪ .4‬המריא ‪ :‬טס – המריא פירושו התחיל לטוס‪ ,‬ביצע את השלב הראשון בפעולת הטיסה (טס)‪.‬‬
                                  ‫(‪ )1‬נרדם ‪ :‬ישן – נרדם פירושו התחיל לישון‪.‬‬

                       ‫(‪ )2‬אכל ‪ :‬קינח – קינח פירושו אכל את המנה האחרונה בארוחה‪.‬‬
             ‫(‪ )3‬לגם ‪ :‬שתה – שתה ולגם הן מילים נרדפות‪ .‬הלגימה אינה השלב הראשון בפעולת‬

                                                   ‫השתייה‪.‬‬
                           ‫(‪ )4‬צלל ‪ :‬שחה – צלל פירושו ירד‪/‬שחה מתחת לפני המים‪.‬‬

‫‪1‬‬
   1   2   3   4   5   6