Page 1 - eng2
P. 1

‫פתרון פרק אנגלית שני ספטמבר ‪2019‬‬

                                                ‫השלמת משפטים‬

                 ‫‪ .1‬זה לא חכם (מומלץ) לקחת משככים או ממריצים מבלי להתייעץ עם רופא‪.‬‬
                                         ‫תשובה ‪ – supplying .1‬לספק‬
                                         ‫תשובה ‪ – alarming .2‬מדאיג‬

                                       ‫תשובה ‪ – consulting .3‬להתייעץ‬
                                        ‫תשובה ‪ – accusing .4‬להאשים‬

‫‪ .2‬אפילו לאחר שצרפת נפלה לגרמנים ב ‪ ,1940‬הגנרל צ'רלס דה גול קרא לצרפתים להמשיך להילחם בנאצים‪.‬‬
                                   ‫תשובה ‪ – fell .1‬נפלה (נכנעה במלחמה)‪.‬‬
                                            ‫תשובה ‪ – kept .2‬שמרה‬
                                            ‫תשובה ‪ – drew .3‬ציירה‬
                                             ‫תשובה ‪ – told .4‬אמר‬

  ‫‪ .3‬כל משרתי הציבור הצפויים בסין של המאה ה‪ 8‬נדרשו להדגים מומחיות בהיסטוריה‪ ,‬שירה ופילוסופיה‬
                                                   ‫קונפוסיות‪.‬‬

                                         ‫תשובה ‪ – defiance .1‬התרסה‬
                                      ‫תשובה ‪ – mischief .2‬מעשה קונדס‬

                                         ‫תשובה ‪ – ferocity .3‬אכזריות‬
                                      ‫תשובה ‪ – proficiency .4‬מומחיות‬

   ‫‪ .4‬בגלל שלצליל של האות העברית ח' אין מקבילה אנגלית‪ ,‬הרבה דוברי אנגלית לא יכולים להגות אותה‬
                                                      ‫כראוי‪.‬‬

                                        ‫תשובה ‪ - equivalent .1‬מקביל‬
                                  ‫תשובה ‪ – accomplice .2‬שותף לדבר עברה‬
                                  ‫תשובה ‪ – upheaval .3‬מהומה‪ ,‬התקוממות‬

                                        ‫תשובה ‪ – oversight .4‬השמטה‬

     ‫‪ .5‬הדוגלים בשמירה על המשאבים הטבעיים טוענים שלפחית שנזרקה לים לוקח כ ‪ 50‬שנה להתפרק‪.‬‬
                                      ‫תשובה ‪ – decompose .1‬להתפרק‬
                                          ‫תשובה ‪ – detach .2‬להתנתק‬
                                       ‫תשובה ‪ – deflate .3‬להוציא אוויר‬

                                    ‫תשובה ‪ – diminish .4‬להפחית‪ ,‬לצמצם‬
   1   2   3   4   5   6