Page 1 - ver2
P. 1

‫פתרון פרק מילולי שני יולי ‪2014‬‬

       ‫‪ .1‬נכלם ‪ :‬בייש — נכלם פירושו שהעליבו‪ ,‬ביישו אותו‪ .‬כלומר בייש משמעו גרם למישהו אחר להיות נכלם‪.‬‬
                          ‫(‪ )1‬ניחם ‪ :‬התחרט — ניחם והתחרט הן מילים נרדפות‪ .‬לא מתאים‪.‬‬

      ‫(‪ )2‬נסתר ‪ :‬הכמין — הכמין פירושו החביא‪ .‬כלומר הכמין משמעו גרם למשהו אחר להיות נסתר‪ .‬מתאים‪.‬‬
       ‫(‪ )3‬נזקק ‪ :‬סיפק — נזקק הינו אדם שצריך דבר מה‪ .‬סיפק משמעו נתן דבר מה למישהו שהיה נזקק‪ .‬אין‬
                         ‫את אותו כיוון של סיבה ותוצאה כמו בקשר המקורי‪ .‬לא מתאים‪.‬‬
         ‫(‪ )4‬נידון ‪ :‬חנן — נידון פירושו שנקבע דינו‪ ,‬גורלו‪ .‬חנן פירושו מחק‪ ,‬ביטל את עונשו של אדם שנידון‪.‬‬
                        ‫באנלוגיה בשאלה לא קיימת פעולה של מחיקה כלשהי‪ .‬לא מתאים‪.‬‬

                                    ‫‪ .2‬לחן ‪ :‬להלחין — להלחין הינה פעולת יצירת הלחן‪.‬‬
                      ‫(‪ )1‬בצק ‪ :‬לאפות — לאפות הינה פעולת הפיכת הבצק למאפה‪ .‬לא מתאים‪.‬‬
                ‫(‪ )2‬מזגן ‪ :‬לצנן — מזגן הינו אמצעי באמצעותו מבצעים את הפעולה לצנן‪ .‬לא מתאים‪.‬‬

                       ‫(‪ )3‬עפיפון ‪ :‬להפריח — להפריח הינה פעולת הטסת העפיפון‪ .‬לא מתאים‪.‬‬
                              ‫(‪ )4‬בור ‪ :‬לחפור — לחפור הינה פעולת יצירת הבור‪ .‬מתאים‪.‬‬

                        ‫‪ .3‬נווד ‪ :‬מקום — נווד הינו אדם שמשנה את המקום שלו לעיתים תכופות‪.‬‬
                   ‫(‪ֹ )1‬שבע ‪ :‬מזון — שבע הינו אדם אשר אכל מזון וכעת לא רוצה עוד‪ .‬לא מתאים‪.‬‬

                       ‫(‪ )2‬ריק ‪ :‬תוכן — ריק הינו אדם אשר חסק תוכן‪ ,‬ריק מתוכן‪ .‬לא מתאים‪.‬‬
                          ‫(‪ )3‬ססגוני ‪ :‬גוון — ססגוני הינו אדם בעל גוונים רבים‪ .‬לא מתאים‪.‬‬

                ‫(‪ )4‬הפכפך ‪ :‬דעה — הפכפך הינו אדם המשנה את הדעה שלו לעיתים תכופות‪ .‬מתאים‪.‬‬

                   ‫‪ .4‬מרובב ‪ :‬כתם — רבב פירושו כתם‪ .‬כלומר דבר מרובב משמעו בעל כתמים רבים‪.‬‬
                ‫(‪ )1‬מזוכך ‪ :‬פסולת — דבר מזוכך משמעו טהור‪ ,‬נקי‪ ,‬צח‪ ,‬חסר כל פסולת‪ .‬לא מתאים‪.‬‬

                         ‫(‪ )2‬מחורץ ‪ :‬חריץ — דבר מחורץ משמעו בעל חריצים רבים‪ .‬מתאים‪.‬‬
          ‫(‪ )3‬מנותץ ‪ :‬רסיס — מנותץ פירושו מרוסק‪ .‬אם כן‪ ,‬דבר מנותץ משמעו שהפך לרסיסים רבים‪ .‬לא‬

                                                        ‫מתאים‪.‬‬
       ‫(‪ )4‬מסווג ‪ :‬סוג — דבר מסווג משמעו שהוא מסוג מסוים (למשל מסוג ״סודי ביותר״ במשמעות צבאית)‪.‬‬

                                    ‫דבר מסווג אינו בעל סוגים רבים‪ .‬לא מתאים‪.‬‬

         ‫‪ .5‬מגינת לב ‪ :‬נחמה פורתא — מגינת לב פירושה צער גדול‪ .‬נחמה פורתא פירושה עידוד‪ ,‬ניחום של אדם‬
                     ‫החווה צער גדול‪ .‬כלומר נחמה פורתא אמורה לבטל‪ ,‬להפסיק את המגינת לב‪.‬‬
                        ‫(‪ )1‬אור ‪ :‬צוהר — צוהר פירושו חלון קטן שדרכו עובר אור‪ .‬לא מתאים‪.‬‬
                             ‫(‪ )2‬שאלה ‪ :‬מענה — מענה הינו התשובה לשאלה‪ .‬לא מתאים‪.‬‬
                              ‫(‪ )3‬בכי ‪ :‬יבבה — יבבה הינה בכי קולני ורעשני‪ .‬לא מתאים‪.‬‬

          ‫(‪ )4‬בצורת ‪ :‬טפטוף — טפטוף הינו דבר כלשהו (משקע) אשר מבטל‪ ,‬מפסיק את הבצורת‪ .‬מתאים‪.‬‬

‫‪1‬‬
   1   2   3   4   5   6