Page 1 - ver2
P. 1

‫פתרון פרק מילולי שני אפריל ‪2018‬‬
             ‫‪ .1‬שפיותו ‪ :‬הטריף את דעתו – הטריף את דעתו פירושו גרם למישהו לאבד את שפיותו‪.‬‬
           ‫(‪ )1‬רצונו ‪ :‬השיב פניו ריקם – השיב פניו ריקם פירושו לא נענה לרצונו (של מישהו אחר)‪.‬‬
         ‫(‪ )2‬אמונו ‪ :‬איחז את עיניו – איחז את עיניו פירושו הטעה‪/‬רימה מישהו‪ .‬אמנם אם יגלה זאת‬
          ‫האדם שרומה‪ ,‬ייתכן שיאבד את אמונו במי שרימה אותו‪ ,‬אך אחיזת עיניים כשלעצמה‬

                                    ‫אינה מביאה לאובדן אמונו של האחר‪.‬‬
                ‫(‪ )3‬תקוותו ‪ :‬השליך עליו יהבו – השליך עליו יהבו‪ ,‬פירושו תלה בו את תקוותו‪.‬‬
          ‫(‪ )4‬כבודו ‪ :‬השפילו עד עפר – השפילו עד עפר פירושו בייש והעליב מישהו‪ ,‬וניתן לומר כי‬

                                         ‫הוא גרם לו לאבד את כבודו‪.‬‬

         ‫‪ .2‬לחם ‪ :‬נקצר – נקצר פירושו נחתך‪ .‬מדובר בפעולת חיתוך ספציפית המתבצעת על חומר הגלם‬
                                        ‫העיקרי (חיטה) שממנו מופק לחם‪.‬‬

         ‫(‪ )1‬שום ‪ :‬נכתש – נכתש פירושו רוסק‪/‬נמעך למרקם של מחית‪ .‬פעולה זו מתבצעת על השום‬
                             ‫עצמו‪ ,‬ולא על חומר גלם שממנו מפיקים את השום‪.‬‬

        ‫(‪ )2‬בד ‪ :‬נארג – נארג פירושו נקלע שתי וערב עד שהיה לאריג‪ ,‬לבד‪ .‬אמנם פעולה זו מתייחסת‬
          ‫לחומר הגלם שממנו מיוצר הבד (החוטים)‪ ,‬אך נשים לב כי אופי הפעולה שונה מזה של‬

         ‫פעולת הקצירה‪ .‬כלומר אין מדובר בחיתוך ואיסוף של חומר הגלם ממקומו הטבעי‪ ,‬אלא‬
                                          ‫בייצור הבד מחומר הגלם‪.‬‬

           ‫(‪ )3‬כרם ‪ :‬נבצר – נבצר פירושו נקטף‪ .‬מדובר בפעולה ספציפית המתייחסת לחומר הגלם‬
                  ‫שממנו מופק יין‪ ,‬ולא כרם‪ ,‬שהרי כרם הוא המקום שבו צומחים גפנים‪.‬‬

           ‫(‪ )4‬שולחן ‪ :‬נכרת – נכרת פירושו נחתך‪ .‬מדובר בפעולת חיתוך ספציפית המתבצעת על‬
                       ‫עצים‪ ,‬כלומר על חומר הגלם העיקרי שממנו מייצרים שולחן‪.‬‬

                     ‫‪ .3‬שנאה ‪ :‬שנאת חינם – שנאת חינם היא שנאה בלא כל סיבה מוצדקת‪.‬‬
         ‫(‪ )1‬הכנעה ‪ :‬תבוסה – תבוסה היא מפלה קשה‪ ,‬הפסד מוחלט‪ .‬הכנעה היא הבאתו של מישהו‬

            ‫לידי כניעה‪ ,‬כלומר הודאה בניצחונו של האויב ובהפסד של הצד שנכנע‪ .‬אין מדובר‬
                                  ‫בתבוסה או הפסד שאין להם כל הצדקה‪.‬‬

         ‫(‪ )2‬עבודה ‪ :‬בטלה – בטלה היא מצב של חוסר מעש‪ ,‬התבטלות מעבודה‪ ,‬ולא עבודה בלא כל‬
                                                ‫סיבה מוצדקת‪.‬‬

           ‫(‪ )3‬האשמה ‪ :‬עלילה – עלילה היא האשמה חסרת יסוד‪ ,‬כלומר בלא כל סיבה מוצדקת‪.‬‬
           ‫(‪ )4‬תעתוע ‪ :‬אשליה – אשליה היא אמונה בדבר שאינו אמת‪ .‬תעתוע הוא הטעיה‪ ,‬הולכת‬

                   ‫שולל‪ ,‬כלומר גרימת המחשבה שדבר מסוים הוא אמת‪ ,‬אף שאינו כך‪.‬‬

                                   ‫‪ .4‬קטן ‪ :‬קטנטן – קטנטן הוא דבר קטן מאוד‪.‬‬
                               ‫(‪ )1‬חמוץ ‪ :‬חמצמץ – חמצמץ הוא דבר חמוץ מעט‪.‬‬
               ‫(‪ )2‬אפור ‪ :‬אפרפר – אפרפר הוא דבר שצבעו נוטה לאפור‪ ,‬כלומר הוא קצת אפור‪.‬‬

                                 ‫(‪ )3‬יפה ‪ :‬יפהפה – יפהפה הוא דבר יפה מאוד‪.‬‬
                              ‫(‪ )4‬שמן ‪ :‬שמנמן – שמנמן הוא מישהו שמן במקצת‪.‬‬

‫‪1‬‬
   1   2   3   4   5   6