Page 1 - eng2
P. 1

‫פתרון פרק אנגלית שני פברואר ‪2015‬‬
                                                   ‫השלמת משפטים‬

                               ‫‪ .1‬ציאנג צינג‪-‬קו היה נשיא טאיוון מ ‪ 1978‬עד מותו ב ‪.1988‬‬
                                              ‫תשובה ‪ – behind .1‬מאחורי‬
                                                 ‫תשובה ‪ – until .2‬עד‬
                                                 ‫תשובה ‪ – since .3‬מאז‬
                                               ‫תשובה ‪ – without .4‬בלי‬

                                   ‫‪ .2‬בשפות רבות‪ ,‬המילה אמא מתחילה עם האות מ'‪.‬‬
                                                ‫תשובה ‪ – place .1‬מקום‬
                                                ‫תשובה ‪ – shape .2‬צורה‬
                                                 ‫תשובה ‪ – size .3‬צורה‬
                                                ‫תשובה ‪ – letter .4‬אות‬

                                ‫‪ .3‬שוקולד מכיל יותר קפאין ממה שרוב אנשים חושבים‪.‬‬
                                               ‫תשובה ‪ – freezes .1‬קופא‬
                                              ‫תשובה ‪ – handles .2‬ידיות‬

                                              ‫תשובה ‪ – decides .3‬מחליט‬
                                              ‫תשובה ‪ – contains .4‬מכיל‬

                                ‫‪ .4‬התזונה הקוריאנית מכילה בעיקר אורז‪ ,‬דגים וירקות‪.‬‬
                                             ‫תשובה ‪ – empire .1‬אימפריה‬
                                               ‫תשובה ‪ – myth .2‬מיתוס‬
                                              ‫תשובה ‪ – intrigue .3‬קנוניה‬

                                            ‫תשובה ‪ – diet .4‬דיאטה‪/‬תזונה‬

           ‫‪ .5‬מדענים משתמשים באופן תדיר במונחים טכניים מסוימים למרות שישנה הסכמה מועטה על‬
                                              ‫המשמעות המדויקת שלהם‪.‬‬
                                             ‫תשובה ‪ – politely .1‬בנימוס‬

                                         ‫תשובה ‪ – frequently .2‬באופן תדיר‬
                                             ‫תשובה ‪ – separately .3‬בנפרד‬

                                           ‫תשובה ‪ – defensively .4‬במגננה‬

            ‫‪ .6‬מים טריים לשתיה נמצאים בשפע בטורקיה‪ ,‬הודות לריבוי האגמים‪ ,‬נהרות ונחלים במדינה‪.‬‬
                                             ‫תשובה ‪ - persistent .1‬עקשן‬

                                            ‫תשובה ‪ – possessive .2‬רכושני‬
                                              ‫תשובה ‪ – peculiar .3‬מוזר‬

                                             ‫תשובה ‪ – plentiful .4‬שופע‬

‫‪1‬‬
   1   2   3   4   5   6