Page 1 - ps1h
P. 1

‫חוברת הדרכה בחינת הכניסה הפסיכומטרית לאוניברסיטאות‬

     ‫בחינה להתנסות ‪PS1H‬‬

                                     ‫לפניכם בחינה להתנסות‪ ,‬המאפשרת לכם לאמוד את רמת ביצועיכם‪.‬‬
             ‫השתדלו לפתור את שאלות הבחינה בתנאים דומים ככל האפשר לתנאים שתיבחנו בהם‪ .‬שמרו על מגבלות הזמן‪.‬‬
         ‫בעמ' ‪ 143‬מופיע גיליון כתיבה למילוי‪ ,‬ובעמוד ‪ 145‬מופיע גיליון תשובות של פרקי הבֵררה למילוי‪ .‬הדפיסו אותם והשתמשו‬

                                                         ‫בהם במהלך הבחינה להתנסות‪.‬‬

 ‫‪91‬‬
   1   2   3   4   5   6