Page 1 - eng1
P. 1

‫פתרון פרק אנגלית ראשון דצמבר ‪2019‬‬
                                               ‫השלמת משפטים‬

 ‫‪ .1‬ב ‪ ,1702‬פטר הגדול העסיק ארכיטקטים ממערב אירופה לעצב את העיר הרוסית החדשה סט‪ .‬פטרסבורג‪.‬‬
                                          ‫תשובה ‪ – prevent .1‬למנוע‬
                                            ‫תשובה ‪ – expel .2‬לגרש‬
                                           ‫תשובה ‪ – resist .3‬להתנגד‬
                                           ‫תשובה ‪ – design .4‬לעצב‬

               ‫‪ .2‬צ'יטות צורכות את הטרף שלהן מהר‪ ,‬לפני שטורפים אחרים יחטפו אותו מהן‪.‬‬
                                 ‫תשובה ‪ – faculties .1‬יכולת‪ ,‬כושר‪ ,‬פקולטה‬
                                       ‫תשובה ‪ – martyrs .2‬קדוש מעונה‬
                                       ‫תשובה ‪ – predators .3‬טורפים‬
                                  ‫תשובה ‪ – disciples .4‬תלמידים‪ ,‬חסידים‬

‫‪ .3‬ניאדרתלים נראו מאוד כמו הומו סיפיאנס חוץ מזה שהגולגלות שלהם בלטו יותר בחלק האחורי והיו להם‬
                                            ‫גשרי גבות בולטים יותר‪.‬‬

                                      ‫תשובה ‪ – except that .1‬חוץ מזה‬
                                        ‫תשובה ‪ – instead of .2‬במקום‬

                                      ‫תשובה ‪ – besides which .3‬כמו כן‬
                                     ‫תשובה ‪ – according to .4‬בהתאם ל‬

                 ‫‪ .4‬מחקרים מראים שאורות הצפון מלווים על ידי קולות חלשים אבל ברורים‪.‬‬
                                          ‫תשובה ‪ - distinct .1‬ברור‬

                                    ‫תשובה ‪ – oppressive .2‬אכזרי‪ ,‬מדכא‬
                                    ‫תשובה ‪ – compact .3‬קומפקטי‪ ,‬דחוס‬

                                        ‫תשובה ‪ – informal .4‬לא רשמי‬

‫‪ .5‬הנזיר הפרנסיסקני מהמאה השלושה עשרה רוג'ר בייקון היה מראשוני המלומדים שקידם ניסויים וצפייה‬
                            ‫ממקור ראשון כשיטות ללימוד לגבי העולם הפיזיקלי‪.‬‬
                                       ‫תשובה ‪ – observation .1‬צפייה‬
                                      ‫תשובה ‪ – infiltration .2‬הסתננות‬
                            ‫תשובה ‪ – administration .3‬אדמיניסטרציה (מנהלה)‬
                                        ‫תשובה ‪ – separation .4‬הפרדה‬
   1   2   3   4   5   6