Page 1 - ver2
P. 1

‫פתרון פרק מילולי שני דצמבר ‪2014‬‬

       ‫‪ .1‬ביצורים ‪ :‬אויב — ביצורים הינם גדרות או חומות איתנים שמטרתם להגן מפני פגיעה‪ .‬מטרת הביצורים‬
                                             ‫הינה להגן מפני התקפה של אויב‪.‬‬

         ‫(‪ )1‬ניבים ‪ :‬טרף — הטורף משתמש בניבים שלו על‪-‬מנת לתפוס את הטרף‪ .‬מטרת הביצורים היא לא‬
                                 ‫לתפוס את האויב‪ ,‬אלא להתגונן מפניו‪ .‬לא מתאים‪.‬‬

                  ‫(‪ )2‬אוזניים ‪ :‬רעשים — אוזניים הם האיבר האחראי לקליטת רעשים‪ .‬לא מתאים‪.‬‬
                      ‫(‪ )3‬ציפורניים ‪ :‬שריטות — ציפורניים עלולות לגרום לשריטות‪ .‬לא מתאים‪.‬‬

       ‫(‪ )4‬פרווה ‪ :‬קור — מטרת הפרווה הינה להגן מפני הקור‪ ,‬כפי שמטרת הביצורים הינה להגן מפני האויב‪.‬‬
                                                        ‫מתאים‪.‬‬

                    ‫‪ .2‬נשגב מבינתי ‪ :‬להבין — ״נשגב מבינתי״ יאמר אדם שלא מצליח להבין (בעצמו)‪.‬‬
        ‫(‪ )1‬הצר את צעדיי ‪ :‬להפריע — הצר צעדים פירושו להפריע למישהו אחר‪ ,‬כלומר ״הצר צעדיי״ יאמר‬
       ‫אדם שמישהו אחר הפריע לו‪ .‬נשים לב כי הפעולה בצד שמאל מתבצעת ע״י אדם אחר ולא ע״י האדם‬

                                       ‫עצמו ולכן תשובה זו נפסלת‪ .‬לא מתאים‪.‬‬
             ‫(‪ )2‬נגלה לעיניי ‪ :‬לראות — ״נגלה לעיניי״ יאמר אדם שדווקא כן מצליח לראות‪ .‬לא מתאים‪.‬‬
         ‫(‪ )3‬קשר לי כתרים ‪ :‬להשמיץ — לקשור כתרים פירושו לשבח‪ ,‬להלל‪ ,‬כלומר ״קשר לי כתרים״ יאמר‬

                              ‫אדם שמישהו אחר עשה לו ההיפך מלהשמיץ‪ .‬לא מתאים‪.‬‬
              ‫(‪ )4‬נחקק בזיכרוני ‪ :‬לשכוח — ״נחקק בזיכרוני״ יאמר אדם שלא מצליח לשכוח‪ .‬מתאים‪.‬‬

                              ‫‪ .3‬זנח ‪ :‬ננטש — דבר שננטש הינו דבר שמישהו אחר זנח אותו‪.‬‬
          ‫(‪ )1‬איחה ‪ :‬נקרע — איחה משמעו חיבר‪ ,‬תיקן‪ .‬איחה פירושו תיקן‪ ,‬חיבר דבר שנקרע‪ .‬לא מתאים‪.‬‬
      ‫(‪ )2‬הוגיע ‪ :‬הותש — הוגיע פירושו גרם לעייפות אצל מישהו אחר‪ .‬הותש פירושו עייפו אותו‪ .‬כלומר‪ ,‬אדם‬

                                ‫שהותש הינו אדם שמישהו אחר הוגיע אותו‪ .‬מתאים‪.‬‬
       ‫(‪ )3‬האיר ‪ :‬הועם — הועם פירושו החלישו את מידת האור שלו‪ .‬כלומר‪ ,‬אדם שהאיר דבר כלשהו גרם לו‬

                                        ‫להיות ההיפך‪/‬פחות הועם‪ .‬לא מתאים‪.‬‬
       ‫(‪ )4‬החליק ‪ :‬נפל — אדם שהחליק נפל בעצמו על הקרקע‪ .‬בקשר המקורי הפעולה מתבצעת על‪-‬ידי אדם‬

                                                   ‫אחר‪ .‬לא מתאים‪.‬‬

                              ‫‪ .4‬לנסר ‪ :‬נסורת — נסורת הינה תוצר הלוואי של הפעולה לנסר‪.‬‬
                   ‫(‪ )1‬לנקז ‪ :‬מים — לנקז פירושו לרכז ולאסוף את המים למקום אחד‪ .‬לא מתאים‪.‬‬
        ‫(‪ )2‬להבעיר ‪ :‬עשן — להבעיר פירושו להדליק אש‪ ,‬עשן הינו תוצר הלוואי של הפעולה להבעיר‪ .‬מתאים‪.‬‬

                        ‫(‪ )3‬לכתוש ‪ :‬אבקה — לכתוש פירושו להפוך מוצק לאבקה‪ .‬לא מתאים‪.‬‬
       ‫(‪ )4‬לטפטף ‪ :‬טיפות — לטפטף פירושו לפזר טיפות‪ .‬נשים לב כי בקשר המקורי אמנם הנסורת מתפזרת‪,‬‬
        ‫אולם מטרת הפעולה לנסר הינו לחתוך עץ ולא לפזר נסורת כפי שמטרת הפעולה לטפטף הינה לפזר‬

                                                  ‫טיפות‪ .‬לא מתאים‪.‬‬

‫‪1‬‬
   1   2   3   4   5   6