Page 1 - qua2
P. 1

‫פתרון פרק כמותי שני דצמבר ‪2014‬‬

  ‫‪ .1‬השאלה שלפנינו עוסקת בתחום של ממוצע‪ .‬נרשום ראשית את משוואה הנתונה בשאלה‪:‬‬

  ‫‪   +      +   ‬‬ ‫‪/∙ 2‬‬
   ‫‪2=2‬‬

  ‫‪   +   =   +   ‬‬

  ‫כעת נציב את הנתון הזה בתוך הביטוי המבוקש בשאלה‪:‬‬

   ‫‪  +  ‬‬

  ‫‪(⏞   +   ) − (   +   ) =   ‬‬

   ‫‪ .2‬השאלה שלפנינו הינה שאלת גיאומטריה העוסקת ביחסי השטחים בין משולשים למרובעים בהם‬
  ‫הם חסומים‪ .‬כפי שלמדנו‪ ,‬משולש החסום במקבילית‪/‬מעוין‪/‬מלבן‪/‬ריבוע שווה למחצית משטחו של‬

                                          ‫המרובע בו הוא חסום‪.‬‬
  ‫כלומר ‪   1‬מהווה מחצית מהשטח של המקבילית כולה‪ ,‬ולכן ‪   2 +   3‬מהווים את המחצית השנייה‬

                                    ‫של השטח‪ .‬משמע‪     =     +     ,‬‬

   ‫‪ .3‬השאלה שלפנינו עוסקת בסכום הזוויות סביב נקודה‪ .‬ראשית‪ ,‬כפי שלמדנו‪ ,‬סכום הזוויות סביב‬
  ‫נקודה אחת הוא ‪ .360°‬בנוסף‪ ,‬הזוויות במשולש שווה צלעות שוות ל ‪ .60°‬בעזרת שני נתונים אלו‬

                                    ‫נוכל לרשום את המשוואה הבאה‪:‬‬
                ‫‪60 +   + 60 + 2   + 60 + 7   = 360‬‬

                   ‫‪180 + 10   = 360 /−180‬‬
                      ‫‪10   = 180 /: 10‬‬
                         ‫‪   =     ‬‬

  ‫‪ .4‬השאלה שלפנינו הינה שאלה מילולית כללית‪ .‬בשאלה לא נתון מחירו של דיסק ולכן אנו יכולים‬
     ‫לרשום את המשוואה המתוארת בשאלה או להציב את התשובות‪ .‬ניגש להצבת תשובות‪:‬‬

   ‫תשובה מספר ‪ – 1‬נניח כי מחירו של דיסק הוא ‪ 70‬שקלים‪ .‬לאחר הרכישה יוני נותר עם ‪40‬‬       ‫‪‬‬
  ‫שקלים (הוציא ‪ )120‬ורותי נותרה עם חוב של ‪ 10‬שקלים (הוציאה ‪ .)210‬תוצאה זו סותרת את‬

                    ‫הנתון כי ליוני נשאר פי ‪ 2‬יותר ולכן תשובה זו אינה נכונה‪.‬‬

  ‫תשובה מספר ‪ – 2‬נניח כי מחירו של דיסק הוא ‪ 60‬שקלים‪ .‬לאחר הרכישה יוני נותר עם ‪80‬‬        ‫‪‬‬
  ‫שקלים (הוציא ‪ )120‬ורותי נותרה עם ‪ 20‬שקלים (הוציאה ‪ .)180‬תוצאה זו סותרת את הנתון‬

                       ‫כי ליוני נשאר פי ‪ 2‬יותר ולכן תשובה זו אינה נכונה‪.‬‬

  ‫‪ ‬תשובה מספר ‪ – 3‬נניח כי מחירו של דיסק הוא ‪ 50‬שקלים‪ .‬לאחר הרכישה יוני נותר עם ‪100‬‬
  ‫שקלים (הוציא ‪ )100‬ורותי נותרה עם ‪ 50‬שקלים (הוציאה ‪ .)150‬תוצאה זו תואמת את הנתון‬

                         ‫כי ליוני נשאר פי ‪ 2‬יותר ולכן תשובה זו נכונה‪.‬‬
                       ‫אין טעם בשלב זה להמשיך ולבדוק את שאר התשובות‪.‬‬

‫‪1‬‬
   1   2   3   4   5