Page 1 - eng2
P. 1

‫פתרון פרק אנגלית שני דצמבר ‪2014‬‬
                                                   ‫השלמת משפטים‬

                    ‫‪ .1‬הטרייר היוקשרי הוא דוג מיניאטורי שקטן מספיק כדי להיכנס לכיס במעיל‪.‬‬
                                                ‫תשובה ‪ – round .1‬עגול‬
                                                 ‫תשובה ‪ – sharp .2‬חד‬
                                                ‫תשובה ‪ – small .3‬קטן‬
                                                ‫תשובה ‪ – deep .4‬עמוק‬

                                      ‫‪ .2‬נהר הלימט מחלק את ציריך לשני חלקים‪.‬‬
                                              ‫תשובה ‪ – divides .1‬מחלק‬
                                               ‫תשובה ‪ – enjoys .2‬נהנה‬
                                               ‫תשובה ‪ – freezes .3‬קופא‬
                                               ‫תשובה ‪ – judges .4‬שופט‬

          ‫‪ .3‬היום "קונסרבטוריום" הוא בית ספר למוזיקה‪ ,‬אבל משמעות המילה בעבר הייתה מוסד צדקה‬
                                            ‫לטיפול בילדים עניים ויתומים‪.‬‬
                                                ‫תשובה ‪ – care .1‬טיפול‬
                                                 ‫תשובה ‪ – tale .2‬סיפור‬
                                                ‫תשובה ‪ – loss .3‬אובדן‬
                                                 ‫תשובה ‪ – dust .4‬אבק‬

                ‫‪ .4‬לפני כמעט שני מיליון שנה‪ ,‬אבותינו השתמשו באבנים גם כנשקים וגם ככלי עבודה‪.‬‬
                                             ‫תשובה ‪ – regions .1‬איזורים‬

                                            ‫תשובה ‪ – generations .2‬דורות‬
                                        ‫תשובה ‪ – ancestors .3‬אבות קדומים‬

                                            ‫תשובה ‪ – traditions .4‬מסורות‬

           ‫‪ .5‬לאחר מלחמת העולם השנייה‪ ,‬ההליך הדמוקרטי – שהושעה במהלך שני עשורים של פשיזם –‬
                                                ‫הושב מחדש באיטליה‪.‬‬

                                           ‫תשובה ‪ – provoked .1‬התגרו בו‬
                                              ‫תשובה ‪ – deceived .2‬הונה‬

                                             ‫תשובה ‪ – qualified .3‬הוכשר‬
                                        ‫תשובה ‪ – reinstated .4‬הושב מחדש‬

‫‪1‬‬
   1   2   3   4   5   6