Page 1 - eng1
P. 1

‫פתרון פרק אנגלית ראשון אוקטובר ‪2012‬‬        ‫‪.1‬‬
                                         ‫השלמת משפטים‬

  ‫פירוש המשפט‪ :‬על פי המסורת האינואיטית‪ ,‬כל החלטה שיכולה להשפיע על הקהילה צריכה‬
                              ‫להתקבל _______ ולא באופן פרטני‪.‬‬

                            ‫תשובה ‪ - conditionally .1‬בצורה מותנית‬
                       ‫תשובה ‪ - collectively .2‬ביחד ‪ ,‬במסגרת הקהילה‬

                                 ‫תשובה ‪ – comfortably .3‬בנוחות‬
                            ‫תשובה ‪ – continuously .4‬בצורה מתמדת‬

  ‫פירוש המשפט‪ :‬מפני שלאנשים רבים באיסלנד יש בדיוק את אותו השם‪ ,‬מדריכי הטלפון רושמים‬            ‫‪.2‬‬
                      ‫את מקצועות האנשים _______ לשמותיהם וכתובותיהם‪.‬‬
                                  ‫תשובה ‪ - in answer to .1‬בתשובה ל‬
                                 ‫תשובה ‪ - in addition to .2‬בנוסף ל‬
                                     ‫תשובה ‪ – in spite of .3‬בנוסף‬
                                  ‫תשובה ‪ – in favor of .4‬לטובת‪ ,‬בעד‬

  ‫הפורטולנו‪ ,‬או מפת המלח‪ ,‬פותחה בסביבות ‪ 1300‬ככלי עזר ל_______ בים התיכון‪.‬‬                 ‫‪.3‬‬
                          ‫תשובה ‪ - navigation .1‬ניתוב‪ ,‬ניווט‬
                              ‫תשובה ‪ - residence .2‬מגורים‬
                               ‫תשובה ‪ – solitude .3‬בדידות‬
                           ‫תשובה ‪ – deprivation .4‬חסך‪ ,‬מניעה‬

  ‫פירוש המשפט‪ :‬הקוניסברג‪ ,‬אונית מלחמה גרמנית‪ ,‬שקעה מספר שעות אחרי שמנועיה _______‬             ‫‪.4‬‬
                                                  ‫לפעול‪.‬‬

                                ‫תשובה ‪ - accumulate .1‬לאגור‪ ,‬לצבור‬
                                      ‫תשובה ‪ - converse .2‬שוחח‬

                           ‫תשובה ‪ – malfunction .3‬לא פעלו בצורה נאותה‬
                         ‫תשובה ‪ – interject .4‬להתערב‪ ,‬להיכנס לדברי האחר‬

  ‫פירוש המשפט‪ :‬מהמאה ה ‪ 9‬ועד המאה ה ‪ 11‬כפרי החוף באירופה _______ של לוחמים ויקינגיים‬            ‫‪.5‬‬
                                      ‫שזרעו אימה בקרב התושבים‪.‬‬

                               ‫תשובה ‪ - raided .1‬היו נתונים לפשיטות‬
                                 ‫תשובה ‪ - equalized .2‬הפכו לאחידים‬
                                      ‫תשובה ‪ – promoted .3‬קודמו‬
                                      ‫תשובה ‪ – resented .4‬התנגדו‬

‫‪1‬‬
   1   2   3   4   5   6