Page 1 - ver1
P. 1

‫פתרון פרק מילולי ראשון מועד סתיו ‪2018‬‬

  ‫‪ .1‬עכור ‪ :‬צלילות – עכור פירושו שאינו צלול‪ .‬נשים לב כי שינינו את שם העצם "צלילות"‪ ,‬לתואר‬
 ‫בלשון יחיד‪ ,‬זאת‪ ,‬לשם הנוחות של ניסוח הקשר‪ .‬עלינו להקפיד לעשות כן גם בבחינת התשובות‪.‬‬

                         ‫(‪ )1‬מתון ‪ :‬קיצוניות – מתון פירושו שאינו קיצוני‪.‬‬
 ‫(‪ )2‬עמיד ‪ :‬היפגעות – עמיד פירושו שמסוגל לעמוד בפני פגיעה‪ ,‬ולא שאינו נפגע‪ ,‬במובן של "לא‬

                                             ‫פגעו בו"‪.‬‬
                              ‫(‪ )3‬עלוב ‪ :‬מסכנות – עלוב פירושו מסכן‪.‬‬
               ‫(‪ )4‬לוהט ‪ :‬חמימות – לוהט פירושו חם מאוד‪ .‬חמים פירושו חם מעט‪.‬‬

 ‫‪ .2‬מורת רוח ‪" :‬אוף!" – "אוף!" היא קריאה המבטאת מורת רוח (רוגז‪ ,‬תרעומת‪ ,‬אי‪-‬שביעות רצון)‪.‬‬
 ‫(‪ )1‬ציפייה ‪" :‬חזיז ורעם!" – "חזיז ורעם!" היא קריאה המבטאת תדהמה‪ .‬כלומר‪ ,‬תגובה לדבר‬

                                  ‫שלא הייתה ציפייה לקראתו‪.‬‬
                 ‫(‪ )2‬שמחה ‪" :‬הידד!" – "הידד!" היא קריאה המבטאת שמחה‪.‬‬
 ‫(‪ )3‬שתיקה ‪" :‬הס!" – "הס!" היא קריאה לבקשת שקט‪ .‬כלומר לבקשת שתיקה‪ ,‬ואינה מבטאת‬

                                        ‫שתיקה כשלעצמה‪.‬‬
 ‫(‪ )4‬אמינות ‪" :‬בהן צדקי!" – "בהן צדקי!" הוא ביטוי המבטא שבועה והתחייבות‪ ,‬ולא אמינות‪.‬‬
  ‫אפשר שהביטוי ייאמר במטרה לגרום לדבר להיתפס כאמין‪ ,‬אך אין הביטוי מבטא אמינות‬

                                            ‫כשלעצמו‪.‬‬

        ‫‪ .3‬גרם מדרגות ‪ :‬מדרגה – גרם מדרגות הוא רצף של מדרגות (צורת הרבים של מדרגה)‬
                                      ‫המחוברות‪/‬סמוכות זו לזו‪.‬‬

‫(‪ )1‬רכס ‪ :‬הר – רכס הוא שרשרת (רצף) של הרים (צורת הרבים של הר) המחוברים‪/‬סמוכים זה‬
                                               ‫לזה‪.‬‬

  ‫(‪ )2‬מעלית ‪ :‬קומה – מעלית היא אמצעי המשמש למעבר בין קומות (צורת הרבים של קומה)‪.‬‬
  ‫(‪ )3‬צומת ‪ :‬כביש – צומת הוא שטח המפגש בין מספר כבישים (צורת הרבים של כביש)‪ .‬כלומר‬

                    ‫הוא מחבר ביניהם‪ ,‬ואינו מורכב מרצף של כמה כבישים‪.‬‬
 ‫(‪ )4‬ריהוט ‪ :‬רהיט – ריהוט פירושו כלל הרהיטים במקום מסוים (צורת הרבים של רהיט)‪ .‬נשים‬
‫לב כי בשונה מהקשר בין צמד המילים בשאלה‪ ,‬למיקום הרהיטים השונים והסמיכות ביניהם‬

                             ‫אין כל משמעות בהגדרת המושג ריהוט‪.‬‬

 ‫‪ .4‬יורה ‪ :‬מלקוש – יורה הוא הגשם הראשון בעונת הגשמים‪ ,‬ומלקוש הוא הגשם האחרון אשר יורד‬
                                                ‫בתומה‪.‬‬

              ‫(‪ )1‬סמטה ‪ :‬שדרה – סמטה היא רחוב צדדי וצר‪ .‬שדרה היא רחוב רחב‪.‬‬
 ‫(‪ )2‬הקדמה ‪ :‬פרק – הקדמה היא טקסט המופיע בחלקו הראשון של ספר‪ .‬פרק הוא חלק בספר‪.‬‬

    ‫(‪ )3‬מתאבן ‪ :‬קינוח – מתאבן הוא המאכל הראשון שאוכלים בארוחה‪ ,‬וקינוח הוא המאכל‬
                                  ‫האחרון אשר אוכלים בתומה‪.‬‬

   ‫(‪ )4‬הופעה ‪ :‬הדרן – הדרן הוא קטע קצר שמבצע אמן בתום הופעה‪ ,‬לאחר שסיים להציג את‬
                                        ‫התכנית הרשמית‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6