Page 1 - ver1
P. 1

‫פתרון פרק מילולי ראשון מועד קיץ ‪2018‬‬

            ‫‪ִ .1‬י ֵדע ‪ :‬יֹודע – ידע פירושו עשה פעולה (העברת מידע) שמטרתה לגרום לאחר להיות יודע‪.‬‬
          ‫(‪ )1‬חיסן ‪ :‬עמיד – חיסן פירושו עשה פעולה (חיסון) שמטרתה לגרום לאחר להיות עמיד‪.‬‬
         ‫(‪ )2‬הניף ‪ :‬כבד – הניף פירושו עשה פעולה (הגבהה בתנופה) שמטרתה לגרום לדבר מה להיות‬

                     ‫גבוה‪ ,‬לא כבד‪ .‬כבד‪ ,‬בהקשר זה‪ ,‬הוא דבר שיש קושי להניף אותו‪.‬‬
          ‫(‪ )3‬הצית ‪ :‬כבוי – הצית פירושו עשה פעולה שמטרתה לגרום למשהו להתחיל לבעור‪ .‬כבוי‬

                               ‫הוא מה שאינו בוער עוד‪ ,‬כלומר הפסיק לבעור‪.‬‬
          ‫(‪ )4‬איחה ‪ :‬שבור – איחה פירושו עשה פעולה (חיבור‪/‬איחוד) שמטרתה לגרום לדבר מה לא‬

                                               ‫להיות שבור עוד‪.‬‬

        ‫‪ .2‬הלשין ‪ :‬די ַוח – דיוח פירושו מסר מידע‪ .‬הלשין פירושו מסר מידע‪ ,‬דהיינו דיוח‪ ,‬על אדם או על‬
          ‫מעשיו‪ ,‬לרוב כדי להזיק לו‪ .‬אם כן‪ ,‬מדובר בשתי פעולות דומות‪ ,‬כאשר אחת מהן – הלשין –‬
                 ‫בעלת אופי שלילי‪ ,‬והאחרת – דיוח – לא מגלמת במשמעותה כוונה ספציפית‪.‬‬
          ‫(‪ )1‬הסית ‪ :‬שכנע – שכנע פירושו הביא מישהו לידי עשיית דבר מה‪ .‬הסית פירושו הביא‬
          ‫מישהו לדבר עבירה‪ ,‬כלומר שכנע אותו לעשות דבר פסול‪ .‬אם כן‪ ,‬ניתן לומר כי מדובר‬
            ‫בשתי פעולות דומות‪ ,‬כאשר "הסית" בעלת אופי שלילי‪ ,‬ואילו "שכנע" לא מגלמת‬
                                ‫במשמעותה כוונה מסוימת לביצוע הפעולה‪.‬‬

         ‫(‪ )2‬העביר ‪ :‬הזיז – הזיז פירושו שינה מעט את המיקום של דבר מה‪ .‬העביר פירושו שינה את‬
            ‫מיקומו של דבר מה על ידי הובלתו ממקום אחד למקום אחר‪ .‬כלומר‪ ,‬מדובר בשתי‬
                  ‫פעולות דומות הנבדלות במידת השפעתן (שינוי קטן‪/‬גדול של המיקום)‪.‬‬
            ‫(‪ִ )3‬ש ֵער ‪ :‬ניחש – ניחש פירושו ניסה למצוא תשובה או פתרון בהסתמך על המזל‪ִ .‬ש ֵער‬

          ‫פירושו ניסה למצוא תשובה או פתרון בהסתמך על פרטים ועובדות הידועים לו‪ .‬כלומר‪,‬‬
                    ‫מדובר בשתי פעולות דומות‪ ,‬אשר נבדלות בגורם עליו הן מתבססות‪.‬‬

           ‫(‪ )4‬הכעיס ‪ :‬הרגיז – הכעיס והרגיז הן מילים נרדפות שמשמעותן היא גרימת כעס ורוגז‬
                                                     ‫לאחר‪.‬‬

         ‫‪ .3‬צורף ‪ :‬זהב – צורף הוא מי שעיסוקו התכת מתכות ועיצובן לתכשיטים ולחפצי נוי‪ .‬זהב הוא‬
         ‫סוג של מתכת‪ .‬אם כן‪ ,‬ניתן לומר כי זהב הוא סוג של חומר הגלם‪ ,‬אשר ממנו יוצר הצורף את‬

                                                     ‫עבודותיו‪.‬‬
         ‫(‪ )1‬פסל ‪ :‬שיש – פסל הוא מי שעיסוקו יצירת פסלים מחומרי גלם שונים (אבן‪ ,‬עץ‪ ,‬נחושת‬
         ‫וכד')‪ .‬שיש הוא סוג של אבן‪ .‬אם כן‪ ,‬ניתן לומר כי שיש הוא סוג חומר הגלם‪ ,‬אשר ממנו‬

                                           ‫יוצר הפסל את עבודותיו‪.‬‬
           ‫(‪ )2‬כורה ‪ :‬פחם – כורה הוא מי שעיסוקו הוצאת מחצבים מן האדמה‪ .‬פחם הוא סוג של‬
        ‫מחצב אותו מוציא הכורה מן האדמה בעבודתו‪ .‬נשים לב כי הפחם אינו משמש את הכורה‬

                                                ‫ליצור דבר מה‪.‬‬
          ‫(‪ )3‬צייר ‪ :‬בד – צייר הוא מי שעיסוקו יצירת תמונות באמצעות רישום על פני נייר‪ ,‬בד‪ ,‬לוח‬
         ‫וכד'‪ .‬כלומר‪ ,‬בד הוא סוג של חומר שעל פניו יוצר הצייר את עבודותיו‪ .‬נשים לב כי הקשר‬
         ‫בין צמד מילים זה שונה מהקשר בין צמד המילים שמופיע בשאלה‪ ,‬שכן הצייר לא משנה‬

‫‪1‬‬
   1   2   3   4   5   6