Page 1 - eng1
P. 1

‫פתרון פרק אנגלית ראשון מועד קיץ ‪2018‬‬
                                                    ‫השלמת משפטים‬

                                         ‫‪ .1‬אוכל מספק לגוף חומר מזין ואנרגיה‪.‬‬
                                             ‫תשובה ‪ – provides .1‬מספק‬
                                             ‫תשובה ‪ – surrounds .2‬מקיף‬
                                              ‫תשובה ‪ - delays .3‬עיכובים‬
                                             ‫תשובה ‪ – confirms .4‬מאשר‬

                             ‫‪ .2‬עורב יכול לחיות ‪ 13‬שנים בטבע אבל יותר מ ‪ 20‬שנים בשבי‪.‬‬
                                             ‫תשובה ‪ – authority .1‬סמכות‬
                                              ‫תשובה ‪ – captivity .2‬שבי‬
                                             ‫תשובה ‪ – publicity .3‬פרסום‬
                                              ‫תשובה ‪ – reality .4‬מציאות‬

        ‫‪ .3‬ההיפופוטם הוא מסיבי אבל אביו הקדמון‪ ,‬אפיריגניס לוקוננסיס‪ ,‬היה מעט (בקושי) גדול מכבשה‪.‬‬
                                             ‫תשובה ‪ – entirely .1‬לחלוטין‬

                                        ‫תשובה ‪ – fortunately .2‬למרבה המזל‬
                                       ‫תשובה ‪ – hardly .3‬בקושי‪ ,‬כמעט שלא‬

                                              ‫תשובה ‪ – namely .4‬כלומר‬

           ‫‪ .4‬עד להיום‪ ,‬אף אחד לא יודע מה גרם לשריפה בשיקאגו ב ‪ ,1871‬התלקחות שהרגה ‪ 300‬אנשים‬
                                           ‫והותירה עוד ‪ 100,000‬חסרי בית‪.‬‬
                                               ‫תשובה ‪ – taunt .1‬הקנטה‬
                                             ‫תשובה ‪ – crane .2‬עגורן‪ ,‬מנוף‬
                                            ‫תשובה ‪ – gauge .3‬מדד‪ ,‬העריך‬
                                           ‫תשובה ‪ – blaze .4‬התלקח‪ ,‬בער‬

          ‫‪ .5‬יותר מ ‪ 650‬שנה לפני שהחלו להשתמש במצפנים לניווט ספינות בים‪ ,‬הסינים השתמשו במגנטים‬
                                               ‫(אבן שואבת) כעזר ניווטי‪.‬‬

                             ‫תשובה ‪ – matriarchal .1‬מטריארכלי (שמובל על ידי האם)‬
                                            ‫תשובה ‪ – superficial .2‬שטחי‬

                                            ‫תשובה ‪ – coincidental .3‬מקרי‬
                            ‫תשובה ‪ – navigational .4‬ניווטי (השייך או קשור לניווט)‪.‬‬

‫‪1‬‬
   1   2   3   4   5   6