Page 1 - eng1
P. 1

‫פתרון פרק אנגלית ראשון יולי ‪2017‬‬
                                                   ‫השלמת משפטים‬

           ‫‪ .1‬פירוש המשפט‪ :‬הרבה אמריקאים נוסעים למדינות שמהן הגיעו אבותיהם כדי ללמוד יותר על‬
                                                       ‫שורשיהם‪.‬‬

                                            ‫תשובה ‪ – accidents .1‬תאונות‬
                                           ‫תשובה ‪ – ancestors .2‬אבותיהם‬
                                           ‫תשובה ‪ – advantages .3‬יתרונות‬
                                          ‫תשובה ‪ – apologies .4‬התנצלויות‬

                ‫‪ .2‬לעיתים בטהובן עבד על יצירה מוזיקלית במשך שנים רבות בטרם היה מרוצה ממנה‪.‬‬
                                             ‫תשובה ‪ – satisfied .1‬מרוצה‬
                                             ‫תשובה ‪ – amused .2‬משועשע‬

                                       ‫תשובה ‪ - frightened .3‬מפוחד ‪ /‬מבוהל‬
                                           ‫תשובה ‪ - advised .4‬המליץ ‪ /‬יעץ‬

         ‫‪ .3‬ששת המשוררים שהכי מזוהים‪/‬מקושרים עם התנועה הרומנטית הם בלייק‪ ,‬קולרידג'‪ ,‬וודסוורט‪,‬‬
                                                   ‫ביירון‪ ,‬שלי וקיטס‪.‬‬

                                       ‫תשובה ‪ - recoverd from .1‬התאוששו מ‬
                                ‫תשובה ‪ – contemplated by .2‬נשקלו (הרהרו) על ידי‬

                                       ‫תשובה ‪ - registered for .3‬שנרשמו עבור‬
                               ‫תשובה ‪ – associated with .4‬מקושרים ל ‪/‬מזוהים עם‬

                         ‫‪ .4‬לפנינים טבעיות יש מראה עדין אבל הן מאוד (באופן ניכר) עמידות‪.‬‬
                                       ‫תשובה ‪ - artificially .1‬באופן מלאכותי‬
                                          ‫תשובה ‪ - cautiously .2‬באופן זהיר‬
                                        ‫תשובה ‪ – remarkably .3‬באופן ניכר‬
                                         ‫תשובה ‪ – generously .4‬באופן נדיב‬

                                  ‫‪ .5‬בארה"ב‪ ,‬ירושה לא נחשבת הכנסה החייבת במס‪.‬‬
                                          ‫תשובה ‪ - inquiry .1‬תהייה‪ ,‬שאלה‬
                                           ‫תשובה ‪ – framework .2‬מסגרת‬
                                              ‫תשובה ‪ - income .3‬הכנסה‬
                                            ‫תשובה ‪ – extension .4‬הארכה‬

‫‪1‬‬
   1   2   3   4   5