Page 1 - qua1
P. 1

‫פתרון פרק כמותי ראשון יולי ‪2016‬‬

                                             ‫הסקה מתרשים‬
    ‫‪ .1‬בשאלה שלפנינו התבקשנו למצוא את בניין המגורים בעל מספר הקומות הגדול ביותר‪ .‬בנייני‬
    ‫המגורים מסומנים במשולש והמספר בתוך המשולש מייצג את מספר הקומות‪ .‬בניין המגורים‬

                             ‫הגבוה ביותר נמצא באזור ב' ובו יש ‪ 15‬קומות‪.‬‬

  ‫‪ .2‬בשאלה מתוארים שתי נקודות ביניהן מתניידת עדי‪ .‬הראשונה היא בניין מגורים בעל קומה אחת –‬
  ‫זהו בניין הנמצא באזור ד'‪ .‬הנקודה השנייה היא בניין משרדים בעל ‪ 20‬קומות – זהו בניין הנמצא‬
   ‫באזור א'‪ .‬כיוון שרוחבה של כל טבעת הוא ‪ 10‬ק"מ‪ ,‬המרחק בין הטבעת הפנימית ביותר לטבעת‬
     ‫החיצונית ביותר קטן מ ‪ 40‬ק"מ (לכן נפסול את תשובות ‪ 3‬ו ‪ .)4‬בנוסף‪ ,‬רוחבן של טבעות ב' וג'‬
  ‫יחדיו הוא ‪ 20‬ק"מ ולכן ‪( 18‬תשובה ‪ )1‬אינו מרחק אפשרי‪ .‬לכן‪ ,‬יתכן כי המרחק בין שתי הנקודות‬
                                            ‫הללו הוא ‪ 38‬ק"מ‪.‬‬

  ‫כל‬ ‫מסך‬ ‫‪2‬‬ ‫ל‬ ‫שווה‬ ‫מסוים‬ ‫סוג‬ ‫כי‬ ‫בשאלה‬ ‫נאמר‬ ‫שונים‪.‬‬ ‫מסוגים‬ ‫בניינים‬ ‫‪18‬‬ ‫הכל‬ ‫בסך‬ ‫ישנם‬ ‫ג'‬ ‫באזור‬  ‫‪.3‬‬
      ‫‪9‬‬

  ‫הבניינים‪ .‬כיוון שהשלם המקורי הוא ‪ 18‬נרחיב את השבר )‪ (29 = 148‬כדי לגלות כי לסוג המסוים‬
  ‫ישנם ‪ 4‬בניינים באזור ג'‪ .‬על פי נתוני התרשים באזור ג' ישנם ‪ 4‬בתי ספר ולכן סוג בניין זה מהווה‬

                                         ‫הבניינים‪.‬‬ ‫כל‬    ‫מסך‬ ‫‪2‬‬
                                                      ‫‪9‬‬

    ‫‪ .4‬בשאלה שלפנינו התבקשנו למצוא את הטענה שאינה נכונה בהתאם לשני הכללים הנתונים‬
                                               ‫בשאלה‪.‬‬

  ‫תשובה מספר ‪ – 1‬באזור א' אין בנייני מגורים ולכן אין ילדים הגרים באזור זה‪ .‬כלומר‪ ,‬בשני‬        ‫‪‬‬
  ‫בתי הספר באזור זה חייבים ללמוד ילדים הגרים באזור ב' (שרק ממנו לומדים ב א')‪ .‬טענה זו‬

                                    ‫נכונה ולכן התשובה נפסלת‪.‬‬

    ‫‪ ‬תשובה מספר ‪ – 2‬באזור ד' אין בתי ספר‪ .‬לכן‪ ,‬הילדים הגרים באזור זה יכולים ללמוד רק‬
                           ‫באזור ג'‪ .‬טענה זו נכונה ולכן התשובה נפסלת‪.‬‬

   ‫‪ ‬תשובה מספר ‪ – 3‬ילדי אזור ג' יכולים ללמוד בבתי ספר באזור ד'‪ ,‬ג' ו ב'‪ .‬באזור ד' אין בתי‬
  ‫ספר‪ ,‬באזור ג' ישנם ‪ 4‬בתי ספר ובאזור ב' ישנם ‪ 2‬בתי ספר‪ .‬כלומר ילדי אזור ג' יכולים ללמוד‬

         ‫בשני אזורים – ב' ו ג'‪ .‬מכאן שהטענה הזו אינה נכונה והתשובה תסומן כנכונה‪.‬‬
                        ‫בשלב זה אין צורך להמשיך ולבדוק את שאר התשובות‪.‬‬

   ‫תשובה מספר ‪ – 4‬בעיר אין בתי ספר באזור ד' אלא רק באזורים א'‪ ,‬ב' ו ג'‪ .‬ילדים הגרים‬        ‫‪‬‬
  ‫באזור ב' יכולים ללמוד באזורים סמוכים ולכן הם יכולים ללמוד בכל אחד מהאזורים בהם‬

                     ‫יש בית ספר בעיר‪ .‬טענה זו נכונה ולכן התשובה נפסלת‪.‬‬

‫‪1‬‬
   1   2   3   4   5   6