Page 1 - qua1
P. 1

‫פתרון פרק כמותי ראשון מועד אביב (אפריל) ‪2020‬‬
               ‫‪ .1‬השאלה שלפנינו הינה שאלה מילולית העוסקת בתחום החפיפה‪.‬‬
   ‫התבקשנו למצוא את מספר הנציגים המקסימלי שהגיעו מאותה המדינה‪ ,‬מכאן שאם‬
 ‫ראשית "נשייך" נציג אחד לכל אחת מ ‪ 12‬המדינות יישארו ‪ 7‬נציגים שטרם שויכו למדינה‬

                                            ‫מסוימת‪.‬‬
‫כעת אם נוסיף אותם למדינה כלשהי יהיו ‪ 8‬נציגים ממדינה זו‪ .‬זוהי גם הכמות המקסימלית‬

                                  ‫של נציגים ממדינה כלשהי‪.‬‬

  ‫‪ .2‬השאלה שלפנינו הינה משוואה עם ערך מוחלט‪ .‬ניתן לגשת לפתרון השאלה באחת משתי‬
                             ‫דרכים – הצבת תשובות או אלגברה‪.‬‬
                                        ‫הצבת תשובות –‬

                            ‫• תשובה מספר ‪ – 1‬נניח כי ‪  = −6‬‬
                   ‫‪|−6| − (−6) = 6‬‬

                      ‫‪12 ≠ 6‬‬

                            ‫• תשובה מספר ‪ – 2‬נניח כי ‪  = −3‬‬
                   ‫‪|−3| − (−3) = 6‬‬

                      ‫‪  =  ‬‬
  ‫כיוון שהתשובה מקיימת את המשוואה ניתן לעצור את הבדיקה ולסמנה כנכונה גם ללא‬

                                    ‫בדיקת שאר התשובות‪.‬‬
  ‫דרך אלגברית – כדי לפתור משוואה בערך מוחלט עלינו "לבודד" את הערך המוחלט לפני‬

                              ‫בדיקת שני המצבים (חיובי ושלילי)‪:‬‬
                   ‫‪| | −  = 6 /+ ‬‬

                     ‫‪| | = 6 +  ‬‬
               ‫)‪  = −(6 +  ‬או ‪  = 6 +  ‬‬
   ‫במשוואה הראשונה (השמאלית) נקבל כי ‪ 0 = 6‬וזהו פסוק קשר ולכן אפשרות זו אינה‬

                                            ‫מתאימה‪.‬‬
                         ‫כעת נפשט את המשוואה השנייה (הימנית) ‪-‬‬
                   ‫‪  = −6 −  /+ ‬‬
                    ‫‪2  = −6 /: 2‬‬
                      ‫‪  = − ‬‬
   1   2   3   4   5   6