Page 1 - eng2
P. 1

‫פתרון פרק אנגלית שני אפריל ‪2019‬‬
           ‫‪ .1‬בחלקים רבים בעולם‪ ,‬עדיין משתמשים בגמלים וחמורים לסחיבת משאות כבדים‪.‬‬

                                         ‫תשובה ‪ – risks .1‬סיכונים‬
                                   ‫תשובה ‪ – courts .2‬חצר‪ ,‬מגרש ספורט‬

                                        ‫תשובה ‪ – tunnels .3‬מנהרות‬
                                         ‫תשובה ‪ – loads .4‬משאות‬

  ‫‪ .2‬התעשיין האמריקאי אנדרו קרנגי היה פילנטרופ מסור‪ ,‬העניק ‪ 350‬מליון דולר למטרות הומניטריות‬
                                                 ‫במהלך חייו‪.‬‬

                   ‫תשובה ‪ – colonialist .1‬קולוניאליסט (אדם מיישב ארצות חדשות)‪.‬‬
                          ‫תשובה ‪ – lobbyist .2‬לוביסט (אדם פועל עבור חברות)‪.‬‬

              ‫תשובה ‪ – pluralist .3‬פלורליסט (אדם מאמין בפתיחות לדרכי חשיבה שונות)‪.‬‬
                              ‫תשובה ‪ – philanthropist .4‬פילנתרופ‪ .‬נדבן‪.‬‬

                        ‫‪ .3‬העין האנושית יכולה להבדיל בין כ ‪ 200,000‬צבעים שונים‪.‬‬
                                        ‫תשובה ‪ – initiate .1‬להתחיל‬
                                        ‫תשובה ‪ – authorize .2‬לאשר‬

                                ‫תשובה ‪ – distinguish .3‬להבדיל‪ ,‬להבחין‬
                                        ‫תשובה ‪ – reinforce .4‬לחזק‬

‫‪ .4‬רוב התושבים באי טנגיר‪ ,‬ורגיניה‪ ,‬יכולים לאתר את האבות הקדמונים שלהם ממשפחות קורניש (איזור‬
                                   ‫באנגליה) שהתיישבו שם במאה ה ‪.17‬‬
                                         ‫תשובה ‪ – thaw .1‬להפשיר‬
                                      ‫תשובה ‪ – trim .2‬לגזום‪ ,‬לחתוך‬
                                           ‫תשובה ‪ – tilt .3‬הטייה‬
                                          ‫תשובה ‪ – trace .4‬לאתר‬

 ‫‪ .5‬גור ממותה – ככל הנראה הדגימה שנשמרה הכי טובה מזן זה – נחשפה לאחרונה בצפון מערב סיביר‪.‬‬
                                   ‫תשובה ‪ – reprimand .1‬נזיפה‪ ,‬לגעור‬
                                       ‫תשובה ‪ – specimen .2‬דגימה‬
                                       ‫תשובה ‪ – incentive .3‬תמריץ‬
                                   ‫תשובה ‪ – aptitude .4‬כשרון‪ ,‬חריצות‬

       ‫‪ .6‬עובד שפוטר עקב התנהגות לקויה מאוד יתכן שלא יהיה זכאי להטבות ביטוח של אבטלה‪.‬‬
                                       ‫תשובה ‪ – prohibited .1‬אסור‬
                                       ‫תשובה ‪ – exploited .2‬מנוצל‬

                                  ‫תשובה ‪ – interrupted .3‬הפרעה (הופרע)‬
                                    ‫תשובה ‪ – dismissed .4‬פוטר‪ ,‬הודח‬
   1   2   3   4   5