Page 1 - qua1
P. 1

‫פתרון פרק כמותי ראשון אפריל ‪2017‬‬

           ‫‪ .1‬השאלה שלפנינו עוסקת בגיאומטריה אנליטית‪ .‬התבקשנו למצוא באיזה רביע נמצא מרכזו של‬
          ‫מעגל‪ .‬לגבי המעגל נתונות ‪ 4‬נקודות החיתוך שלו עם הצירים‪ .‬אם כל נקודות החיתוך של המעגל‬
         ‫היו שוו בערכן המוחלט (למשל )‪(−2,0‬ו )‪ (2,0‬ו )‪ (0, −2‬ו )‪ )(0,2‬אז היה מרכז המעגל בראשית‬

                                                        ‫הצירים‪.‬‬
        ‫אבל‪ ,‬כיוון שעל פי נקודות אלו חלקו השלילי של ציר ה ‪   ‬גדול יותר אז מרכז המעגל נמצא שמאלה‬

          ‫מראשית הצירים‪ .‬בנוסף גם חלקו החיובי של ציר ה ‪   ‬גדול יותר ולכן מרכז המעגל נמצא ברביע‬
                                                   ‫המסומן באות ב'‪.‬‬

            ‫‪ .2‬השאלה שלפנינו הינה שאלת הספק בה מתרחשות שתי פעולות – אחת חיובית (בניית כדים)‬
                        ‫והשנייה שלילית (שבירת כדים)‪ .‬נחשב כל אחת בנפרד ולבסוף נחברן‪:‬‬

                   ‫אם בכל שעת עבודה מייצר רני ‪ 10‬כדים‪ ,‬אז לאחר ‪ 6‬שעות הוא ייצר ‪ 60‬כדים‪.‬‬
                     ‫אם בכל שעתיים נשבר כד אחד‪ ,‬אז לאחר ‪ 6‬שעות ישברו בסך הכל ‪ 3‬כדים‪.‬‬
                             ‫לכן‪ ,‬בתום ‪ 6‬שעות יהיו ברשותו של רן ‪     ‬כדים )‪.(60 − 3‬‬

               ‫‪ .3‬השאלה שלפנינו הינה שאלה העוסקת בתכונות הזוויות במשולש‪ .‬אם נסמן את הזווית‬
         ‫הקודקודיות לזוויות המסומנות בסרטוט נראה כי מופיעות לפנינו שלושת הזוויות במשולש הנוצר‬

                ‫בחיתוך שלושת הישרים‪ .‬כפי שלמדנו‪ ,‬סכום הזוויות במשולש הוא ‪ 180‬מעלות ולכן‪:‬‬
                          ‫‪   +   + 70 = 180 /−70‬‬
                              ‫‪   +   =       ‬‬

           ‫‪ .4‬השאלה שלפנינו הינה שאלת ביטויים בה עלינו לקבוע‪ ,‬בהתאם לתחום ההגדרה שבשאלה‪ ,‬מי‬
          ‫מהביטויים שבתשובות הוא הגדול ביותר‪ .‬אם נניח למשל כי ‪   = 2‬אזי התשובה הגדולה ביותר‬
          ‫תהיה תשובה מספר ‪( (2 + 30) 2‬מה שפוסל את תשובות ‪ 1‬ו ‪ 3‬מלהיות התשובות הנכונות כיוון‬

                                            ‫שהתשובה הנכונה נכונה תמיד)‪.‬‬
         ‫אבל כיוון שישנה תשובה פתוחה (לא ניתן לדעת) עלינו לבצע הצבה נוספת‪ .‬אם נציב ‪   = 6‬נקבל‬

            ‫כי כעת תשובה ‪ 2‬ותשובה ‪ 3‬שוות זו לזו (‪ )36‬ולכן אף אחת מהתשובות אינה הגדולה ביותר‪.‬‬

          ‫‪ .5‬השאלה שלפנינו מכילה קשרים אלגבריים ויחס בין מספר גורמים‪ .‬התבקשנו בשאלה למצוא את‬
        ‫ההפרש הקטן ביותר בין מספר העציצים למספר הכורסאות‪ .‬לכן‪ ,‬נבדוק ראשית את ההפרש כאשר‬

                                            ‫מספר הכורסאות הוא מינימלי‪.‬‬
           ‫נניח כי ישנן ‪ 2‬כורסאות ולכן ישנם ‪ 10‬מדפים ו ‪ 20‬עציצים‪ .‬כלומר ההפרש המינימלי הוא ‪.18‬‬

                         ‫במידה ונגדיל את מספר הכורסאות ההתחלתי נקבל פער גדול יותר‪.‬‬

‫‪1‬‬
   1   2   3   4   5   6