Page 1 - eng1
P. 1

‫פתרון פרק אנגלית ראשון אפריל ‪2017‬‬
                                                   ‫השלמת משפטים‬

           ‫‪ .1‬תמנונים ודיונונים מסוימים יכולים להחליף את צבעם על ידי הגדלת או הקטנת תאי פיגמנט‬
                                        ‫(צבע) מיוחדים הנקראים כרומטופורס‪.‬‬
                                              ‫תשובה ‪ – esteem .1‬הערכה‬
                                              ‫תשובה ‪ – impact .2‬השפעה‬
                                               ‫תשובה ‪ – hazard .3‬סכנה‬
                                         ‫תשובה ‪ – pigment .4‬פיגמנט ‪ ,‬צבען‬

                                 ‫‪ 4 .2‬טון של ענבים נדרשים להכנת ‪ 1‬טון של צימוקים‪.‬‬
                                              ‫תשובה ‪ – attempted .1‬ניסו‬
                                             ‫תשובה ‪ – satisfied .2‬מרוצה‬

                                       ‫תשובה ‪ – commanded .3‬פקדו (פקודה)‬
                                            ‫תשובה ‪ – required .4‬דרושים‬

             ‫‪ .3‬הערכים התזונתיים של עדשים הופכים את הקיטניה הזו לחלק חשוב מדיאטה צמחונית‪.‬‬
                                           ‫תשובה ‪ - nutritional .1‬תזונתי‬
                                             ‫תשובה ‪ – excessive .2‬מוגזם‬
                                           ‫תשובה ‪ – commercial .3‬מסחרי‬

                                        ‫תשובה ‪ – selective .4‬בררני‪ ,‬סלקטיבי‬

             ‫‪ .4‬מאות ניבים (דיאלקטים) מדוברים בסין‪ .‬כתוצאה‪ ,‬אנשים מחלק אחד מהמדינה לא תמיד‬
                               ‫מסוגלים להסביר את עצמם באיזורים אחרים במדינה‪.‬‬
                                       ‫תשובה ‪ – dialects .1‬דיאלקטים‪ ,‬ניבים‬
                                        ‫תשובה ‪ – dialogues .2‬דיאלוג‪ ,‬דו שיח‬
                                     ‫תשובה ‪ – disciplines .3‬דיסיפלינה‪ ,‬משמעת‬
                                            ‫תשובה ‪ – dilemmas .4‬דילמות‬

                       ‫‪ .5‬למרות שווילס היא חלק מבריטניה‪ ,‬למדינה יש זהות תרבותית יחודית‪.‬‬
                                  ‫תשובה ‪ – voluntary .1‬וולנטרי‪ ,‬התנדבותי‪ ,‬רצוני‬
                                              ‫תשובה ‪ – distinct .2‬ייחודי‬
                                      ‫תשובה ‪ – reluctant .3‬ממאן‪ ,‬אינו מעוניין‪.‬‬
                                             ‫תשובה ‪ – temporary .4‬זמני‬

‫‪1‬‬
   1   2   3   4   5   6