Page 1 - ver2
P. 1

‫פתרון פרק מילולי שני אפריל ‪2016‬‬

          ‫‪ .1‬אופה ‪ :‬אכילה – אופה הוא מי שעבודתו היא ליצור דבר שנועד לאכילה (על ידי אדם אחר)‪.‬‬
         ‫(‪ )1‬מנתח ‪ :‬הרדמה – מנתח הוא מי שעבודתו היא לבצע דבר מה (ניתוח) באדם שנמצא תחת‬

                                                    ‫הרדמה‪.‬‬
          ‫(‪ )2‬סופר ‪ :‬קריאה – סופר הוא מי שמעבודתו היא ליצור דבר שנועד לקריאה (על ידי אדם‬

                                                     ‫אחר)‪.‬‬
                 ‫(‪ )3‬גנן ‪ :‬השקיה – גנן הוא מי שבעבודתו מבצע את פעולת ההשקיה (בעצמו)‪.‬‬

                        ‫(‪ )4‬שוטר ‪ :‬אכיפה – שוטר הוא מי שעבודתו היא אכיפת החוק‪.‬‬

             ‫‪ .2‬עתיקות ‪ :‬אתר ארכאולוגי – אתר ארכאולוגי הוא מקום בו מתבצעת פעולה (חפירה)‬
                                            ‫שמטרתה מציאת עתיקות‪.‬‬

        ‫(‪ )1‬זהב ‪ :‬מטיל זהב – פירוש המילה "מטיל" הינו גוש של חומר מתכתי כלשהו‪ .‬אם כן‪ ,‬מטיל‬
                                            ‫זהב הוא גוש של זהב‪.‬‬

              ‫(‪ )2‬יין ‪ :‬מרתף יין – מרתף יין הוא מקום בו מאוחסנים יינות (צורת הרבים של יין)‪.‬‬
         ‫(‪ )3‬נפט ‪ :‬באר נפט – באר נפט היא מקום בו מתבצעת פעולה (קידוח) שמטרתה מציאת נפט‬

                                         ‫(ושאיבתו ממנה לאחר מכן)‪.‬‬
          ‫(‪ )4‬קמח ‪ :‬טחנת קמח – טחנת קמח היא מקום בו מתבצעת פעולה (טחינת גרגרי החיטה)‬

                                            ‫שמטרתה ייצור קמח‪.‬‬

                      ‫‪ .3‬בשבע עיניים ‪ :‬תשומת לב – בשבע עיניים פירושו בתשומת לב רבה‪.‬‬
           ‫(‪ )1‬בעין חדה ‪ :‬מבט – הביטוי בעין חדה פירושו במבט בוחן ומעמיק‪ ,‬כלומר יכולת טובה‬
        ‫להבחין בפרטים‪ .‬נשים לב כי הקשר שונה מזה שבין צמד המילים בשאלה‪ ,‬שכן לא מדובר‬

                         ‫בכמות המבט (מבט רב)‪ ,‬כי אם בטיבו (מבט בוחן‪ ,‬מעמיק)‪.‬‬
                            ‫(‪ )2‬כהרף עין ‪ :‬זמן – כהרף עין פירושו לפרק זמן מזערי‪.‬‬

               ‫(‪ )3‬בעיניים כלות ‪ :‬ציפייה – בעיניים כלות הוא ביטוי בשפה מליצית שמשמעותו‬
             ‫בהשתוקקות‪ ,‬בציפייה רבה‪ .‬יחס זה אכן דומה ליחס בין משמעויות צמד המילים‬

                                                    ‫בשאלה‪.‬‬
                       ‫(‪ )4‬למראית עין ‪ :‬רושם – למראית עין פירושו רושם שטחי בלבד‪.‬‬

                     ‫‪ .4‬נמכר ‪ :‬בעלים – נמכר הוא מה שהבעלים שלו הוחלפו בבעלים אחרים‪.‬‬
        ‫(‪ )1‬כּונס ‪ :‬קהל – כונס פירושו כינסו אותו‪ .‬קהל פירושו קבוצת אנשים שהתכנסו יחד‪ .‬אם כן‪,‬‬

                                      ‫קהל הוא קבוצת אנשים שכונסו‪.‬‬
                      ‫(‪ )2‬הוזז ‪ :‬מקום – הוזז הוא מה שהמקום שלו הוחלף במקום אחר‪.‬‬
         ‫(‪ )3‬צולם ‪ :‬תמונה – צולם הוא מה שהתיעוד שלו מופיע על גבי תמונה‪( .‬תמונתו של הדבר לא‬

                                           ‫הוחלפה בתמונה אחרת)‪.‬‬
                ‫(‪ )4‬שופץ ‪ :‬פגם – שופץ הוא מה שהפגם בו תוקן (הפגם לא הוחלף בפגם אחר)‪.‬‬

‫‪1‬‬
   1   2   3   4   5   6