Page 1 - qua1
P. 1

‫פתרון פרק כמותי ראשון אפריל ‪2013‬‬

                                             ‫הסקה מתרשים‬
  ‫‪ .1‬בשאלה נתון החלק היחסי של מחיר המלון בעת טיול‪ .‬סוכנות גלובוס מציעה את הטיול לשוודיה ל‬

            ‫‪ 15‬יום במחיר של ‪ 600‬דולר‪ .‬עלות השהייה במלון מהווה ‪ 45%‬ממחיר זה ולכן‪:‬‬

  ‫‪45‬‬  ‫∙‬ ‫‪600‬‬     ‫=‬     ‫‪45‬‬  ‫∙‬ ‫‪6‬‬ ‫=‬ ‫‪      ‬‬
  ‫‪100‬‬

      ‫‪ .2‬בשאלה נתון כי ערן יצא לשני טיולים ועלינו למצוא את המחיר המינימלי ששילם ערן‪.‬‬
  ‫נבדוק מהם המחירים של שני הטיולים הללו בשתי הסוכנויות ונרכיב עבורו את המחיר הנמוך‬

                                           ‫ביותר האפשרי‪.‬‬
                                      ‫טיול של ‪ 45‬ימים לברזיל‪:‬‬

                                      ‫‪ ‬סוכנות אביב ‪1400 -‬‬

                                     ‫‪ ‬סוכנות גלובוס ‪1900 -‬‬
                                     ‫טיול של ‪ 50‬ימים לתאילנד‪:‬‬

                                      ‫‪ ‬סוכנות אביב ‪1700 -‬‬

                                     ‫‪ ‬סוכנות גלובוס – ‪1800‬‬
     ‫לסיכום‪ ,‬יהיה לערן זול יותר לנסוע לברזיל ולתאילנד עם סוכנות אביב ולשלם בסך הכל‬

                                      ‫‪.(1400 + 1700)         ‬‬

  ‫בשאלה שלפנינו עלינו למצוא את המחיר הממוצע הנמוך ביותר ליום טיול‪ .‬לשם כך נחלק את‬          ‫‪.3‬‬

                          ‫עלותו של הטיול במספר ימי הטיול –‬

  ‫‪900‬‬ ‫=‬ ‫‪90‬‬    ‫=‬ ‫‪45‬‬      ‫‪-‬‬ ‫לשוודיה‬ ‫יום‬      ‫‪20‬‬ ‫בן‬   ‫טיול‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מספר‬ ‫תשובה‬ ‫‪‬‬
  ‫‪20‬‬   ‫‪2‬‬                                            ‫‪‬‬

    ‫‪1000‬‬     ‫=‬ ‫‪50‬‬    ‫‪-‬‬   ‫לתאילנד‬ ‫יום‬      ‫‪20‬‬ ‫בן‬   ‫טיול‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מספר‬ ‫תשובה‬
     ‫‪20‬‬

    ‫‪1500‬‬     ‫=‬ ‫‪50‬‬      ‫‪-‬‬ ‫לשוודיה‬ ‫יום‬      ‫‪30‬‬ ‫בן‬   ‫טיול‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מספר‬ ‫תשובה‬ ‫‪‬‬
     ‫‪30‬‬

  ‫‪        ‬‬ ‫=‬ ‫‪    ‬‬ ‫‪-‬‬ ‫לתאילנד‬   ‫יום‬      ‫‪30‬‬ ‫בן‬ ‫טיול‬  ‫‪-‬‬  ‫‪4‬‬ ‫מספר‬ ‫תשובה‬ ‫‪‬‬
  ‫‪    ‬‬

  ‫בשאלה שלפנינו נתבקשנו שוב למצוא את המחיר הממוצע ליום טיול אבל הפעם עלינו למצוא את‬         ‫‪.4‬‬

  ‫המחיר הגבוה ביותר‪ ,‬כמו גם עלינו לשים לב לעובדה כי המחיר הממוצע שווה לסך כל התשלום‬

                         ‫שהתבצע בעבור כל הימים (בסך הכל)‪.‬‬

                       ‫‪1600‬‬ ‫=‬     ‫‪40‬‬   ‫‪-‬‬ ‫דנה‬  ‫–‬ ‫‪1‬‬ ‫מספר‬ ‫תשובה‬ ‫‪‬‬
                        ‫‪40‬‬

            ‫‪900+900‬‬      ‫=‬ ‫‪1800‬‬ ‫=‬     ‫‪45‬‬ ‫‪-‬‬  ‫משה‬   ‫–‬ ‫‪2‬‬ ‫מספר‬ ‫תשובה‬ ‫‪‬‬
              ‫‪40‬‬         ‫‪40‬‬

                   ‫‪700+1200‬‬  ‫=‬  ‫‪1900‬‬     ‫‪-‬‬  ‫רותי‬   ‫–‬ ‫‪3‬‬ ‫מספר‬ ‫תשובה‬ ‫‪‬‬
                     ‫‪40‬‬      ‫‪4‬‬

  ‫ניתן לראות‪ ,‬גם ללא חישוב מדויק‪ ,‬כי השבר בתשובה ‪ 3‬גדול יותר מהשבר בתשובה ‪( 2‬אשר גדולה‬

  ‫יותר מתשובה מספר ‪ .)1‬משמע‪ ,‬רותי תשלם את המחיר הגבוה ביותר (בממוצע) ליום טיול‪.‬‬

‫‪1‬‬
   1   2   3   4   5   6